EVSEL KATI ATIK TARİFESİ

  Ilçemizde evsel kati atik toplanan hizmet alimiyla yapilmaktadir. 2018 yili kati atik toplama ve nakil maliyeti    1.661.101,00 ?.

  2018 yilinda çöp konteynirlarina  60.818,00 ? harcama yapilmistir.

  2018 yilinda personel  gideri  ise 94.450,00 ? dir.

   Direk maliyetler toplami = Personel gideri + Hizmet alimi giderleri + mal alimi giderleri

                                                  =94.450,00 ?+60.818,00 ?+1.161.101,00 ?

                                                  =1.316.369,00 ?.

  Diger maliye?er:

  Öz kaynak getirisi = Direk maliye?er toplami*yeniden degerlendirme orani

                                    =1.316.369,00 *14.47/100 =190.478,00 ?.

  Maliyetler toplami = Direk maliyetler toplami + öz kaynak getirisi

                                      =1.316.369,00+190.478,00 ?.=1.506.847,00 ?

  Süpheli alacaklar = Maliye?er toplami *%12

                                  =1.506.847,00.x % 12= 180.821,00 ?

   

  Çevre temizlik vergisi:

  Meskenlerden alinan 7 aylik ÇTV tahakkuku                       129.021.00 ?.                                                                               Aylik Ortalama                                                                     18.431.00 ?.

   2018 yili toplam mesken ÇTV tahakkuku18.431.00X12= 221.179.00 ?.

   2018 yili mesken disi yerlerin ÇTV tahakkuku                   160.266.00 ?.

  2018 toplam ÇTV tahakkuku                                               381.446.00 ?.

  Net sistem maliyeti = Direk maliye?er toplami + öz kaynak getirisi + süpheli alacaklar- ÇTV tahakkuku

                                   =1.316.369,00 ?.+190.478,00+180.821,00 ?-381.446.00 =1.306.222,00 ?

   

  YILLIK TOPLANAN EVSEL KATI ATIK MIKTARI

   

              Günlük ortalama 36 ton evsel kati atik toplanmaktadir. Ayrica toptanci halinin açik oldugu 1 Kasim, 30 Haziran arasindaki 8 aylik dönemde toptanci halinden günlük 7 ton atik toplanmaktadir.

         Yillik atik miktari                                               = 36*365= 13.140 ton

         Toptanci halinden toplanan atik miktari             =     7*240= 1.680 ton

         Toplam yillik atik miktari =                                                  14.820 ton

         Ton basina hizmet bedeli = net sistem maliyeti /toplam atik miktari

                                                      =1.306.222,00  ?/14.820 ton

                                                      =88,13 ?/ton

  Ilçe Nüfusu; 25. 959

  Antalya’nin bölge kodu 26 oldugundan günlük kisi basi atik miktari

               Kentsel mahallelerde 0,90 kg/gün

               Kirsal mahallelerde 0,79 kg/gün

              Ilçemizin Belören, Çagman, Gürses, Davazlar ve Yavu mahalleleri kirsal, diger mahalleler kentsel kabul edilmistir.

               Kentsel mahallelerde yasayan nüfus            24.484

               Kirsal mahallelerde yasayan nüfus                 1.444

               Toplam nüfus                                                25.959

  Yillik kentsel mahalle mesken atik miktari = kentsel nüfus*0,90*360

                                                                             =24.484*0,90*360

                                                                             =7.932.816 kg.

                                                                             =7.932 ton

  Yillik kirsal mahalle mesken atik miktari =kirsal nüfus*0,79*360

                                                                              =1.4*0,79*360

                                                                              =398.16 kg

                                                                              =398 ton.

  Yillik mesken atik miktari =7.932+398             =8.330 ton

  Toptanci halinin atik miktari                               =1.680 ton

  Mesken ve toptanci hali disindaki atik miktari = 4.670 ton

  Atiklarin toplam tonaja göre mesken orani     = 8459/14.820= % 57

  Toptanci hali orani                                          = 1.680/14820= % 11

  Mesken ve toptanci hali disindaki diger yerlerin orani = 4.670/14.820= %32   

                                                                           

  TARIFELERIN BELIRLENMESI

   

  Mesken tarifeleri: mesken tarifeleri Asat’tan  alinan mesken abonelerinin sayilari baz alinarak belirlenmistir. Kirsal mahalle kabul edilen Belören, Çagman, Gürses, Davazlar  ve Yavu mahallelerinin abone sayisi 1395, diger kentsel  mahallelerin abone sayisi 13.921

  a-Kentsel mesken:

  Kentsel mahallelerin meskenlerinin yillik atik maliyeti = Atik miktari * ton basi hizmet bedeli

                                                                                                  =8,043*88.13=708.829 ?/ yil

  Bir abone basina düsen yillik evsel kati atik maliyeti            =708.829/13.921= 50.91 ?/Yil

  abone basi yillik 48 ?/ay merkez mahallelerin su sayaçlari her ay okundugundan 12 esit taksitte alinmasina 48/12= 4 ? ay üç ayda bir alinan köskerler, kapakli, çevreli ve Üçagiz mahallelerinin dört esit  taksitte 48/4=12 ?/

  b-Kirsal mesken:  

  Kirsal mahalle meskenlerinin yillik atik maliyeti= Atik miktari*ton basi hizmet bedeli

                                                                                     =416*88.13=36.662 ?/yil

  Bir abone basina düsen yillik evsel kati atik maliyeti= 36.662/1395=24.28 ?/ yil

  abone basi yillik 24 ?/yil olarak kabul edilmesi Belören, Çagman, Gürses,  Davazlar  ve Yavu  mahallelerinin su sayaçlari 3 ayda bir okundugundan dört esit taksite 24/4= 6 ?/üç ay

   

  TICARI OLMAYAN KURUMLAR:

   

  Okullar: Ögrenci sayisina göre;

  Bir ögrencinin yillik atik miktari 0,065 ton /yil

  Ton basina hizmet bedeli 88.13 ?/ton

  Ögrenci basina yillik evsel kati atik bedeli  = 88.13*0,065=5.72 ?

  Hastaneler: Yatak sayisina göre;

  1 yatak için yillik atik miktari: 1.28

  1 yatak için yillik evsel kati atik bedeli: 47,49*1.28=112.80 ?

  Kamu binalari: Personel sayisina göre:

  Bir personelin yillik atik miktari = 0.60 ton/ yil

  Bir personel için yillik evsel kati atik bedeli = 88.13*0.60=52.87 ?

  Diger ticari olmayan kurumlar ( Dernek, Lokal, Oda )

  (Personel sayisina göre )

  Bir personelin yillik atik miktari: 0,66 ton/yil

  Bir personelin yillik evsel kati atik bedeli =88.13*0.66=58.16  ?/ yil

  Ticari kuruluslar: 

  Bürolar : ( personel sayisina göre )

  Bir personelin yillik atik miktari: 0,25 ton/yil

  Bir personelin yillik evsel kati atik bedeli: 88.13*0.25=22.03 ?

  Restaurant , Market, Pazarlar, Hal ve Ardiye : (Alan m2)

  1 m2 alanin yillik atik miktari: 0.611 ton /yil

  1 m2 alanin yillik evsel kati atik bedeli =88.13*0.611=53.84 ?

  Oteller : ( yatak sayisina göre)

  Yatak basi yillik atik miktari = 0.986 ton/yil

  Yatak basi yillik evsel kati atik bedeli = 88.13*0.986=86.89 ?

  Diger Ticarethaneler : ( personel sayisina göre )

  Bir personelin kati atik miktari: 1.36 Ton/yil

  Bir personelin yillik evsel kati atik bedeli: 88.13*1.36=119.85 ?

  Sanayi kuruluslari: (personel sayisina göre )

  Bir personelin yillik atik miktari = 0.365 ton

  Bir personelin yillik evsel kati atik bedeli =88.13*0.365= 32.16 ?

  Tekneler :  (yolcu sayisina göre)

  Ilçemizde diger bir atik üreticisi Çay agzinda günübirlik Batik sehir turu düzenleyen teknelerdir. Bu tekneler 15 Nisan- 15 Ekim tarihleri arasinda yilin alti ayinda çalismaktadir. Evsel kati atik tarifelerinin belirlenmesine yönelik kilavuzun Ek 5 sabit tarifeler için atik üretim miktari iller listesinde Antalya’nin kodu 2b oldugundan günlük bir kisinin ürettigi atik miktari 0,90 kg/gün olarak kabul edilmistir. Bu durumda bir yolcunun alti ayda ürettigi atik miktari:

  1 yolcunun atik miktari =0.90*180=162kg= 0.162 ton

  1 yolcunun kati atik bedeli =0.162*88.13=14.27 ?

   

  EVSEL KATI ATIK ÜCRET TARIFESI:

   

  Meskenler:

  Merkez mahalleler 12 taksit 4 ?/ay

  Köskerler, Kapakli, Çevreli ve Üçagiz 4 taksit 12? /üç ay

  Belören, Çagman,  Gürses,  Davazlar ve Yavu 4 taksit 6 ?/ üç ay

  Ticari olmayan kurumlar:

  Okullar: Ögrenci sayisina göre yillik 5 ? /ögrenci

  Hastaneler: Yatak sayisina göre yillik 112 ?/ Yatak

  Kamu binalari: Personel sayisina göre yillik 50 ?/ Personel

  Diger ticari olmayan kurumlar (Dernek, Lokal, Oda v.s)

  Personel sayisina göre yillik 50 ?/personel

  Ticari kuruluslar:

  Bürolar: Personel sayisina göre yillik 20 ?/personel

  Restaurant , Market, Pazarlar, Hal ve Ardiye:  M2 alanina göre yillik 50 ?/m2

  Oteller: Yatak Sayisina göre yillik 85?/Yatak

  Diger ticarethaneler:  personel sayisina göre yillik 100  ?/personel

  Sanayi kuruluslari: Personel sayisina göre yillik 30 ?/ Personel

  Tekneler: Yolcu sayisina göre yillik 14 ?/ yolcu

  Tahsilât: Meskenler,okullar,hastaneler ve kamu binalarinda  su faturalarina eklenerek su ücretiyle beraber diger yerlerde Mayis ve Kasim aylarinda iki esit taksitte tahsil edilir.