Tarım & Turizm & Ekonomi

    DEMRE DE TURİZM

    İnsanların dinlenmek amacıyla kısa bir süreliğine farklı kültür ve coğrafyalara göç etmesi anlamına gelen turizm içerisinde zamanla bir takım sınıflandırmalar yapılmıştır. Özellikle kırsal turizm başlığı altında ortaya çıkan turizm hareketleri, insanların dinlenmek amacıyla kentlerden uzaklaşmalarını ifade eden bir sınıflama olarak kullanılmıştır. Bu şekilde kırsal alanlarda gerçekleştirilen birbirinden farklı turizm etkinlikleri, bölgede yaşayan yerli halk üzerinde de bir takım toplumsal ve ekonomik etkiler bırakmaktadır. Kırsal turizm içerisinde yer alan farklı turizm faaliyetlerinden bir tanesi de inanç turizmi olarak görülmektedir. İnanç turizmi bu bağlamda sosyolojinin çalışma alanlarına konu olabilecek toplumsal bir anlamı da ifade etmektedir. Bu çalışmada, kırsal turizmin bir türü olarak inanç turizminin sosyolojik çözümlemesi, Hıristiyanlar için kutsal bir yer olarak kabul edilen ve Noel Baba’nın mezarının bulunduğu Antalya’nın Demre (Kale) ilçesindeki Myra ve St.Nicholas Kilisesi örneğinden hareketle amaçlanmıştır. Bu amaçla Demre (Kale) ilçesinde ikamet edenlerle yapılan mülakat çalışması neticesinde inanç turizminin toplum üzerindeki etkilerinin çözümlemesi yapılmıştır.

    DEMRE DE EKONOMİ

    İlçenin ekonomisi yüzde 90 tarıma dayalıdır.İlçe aslında turizm cenneti olduğu halde turizm tesislerinin yetersizliği sebebiyle halk geçimini ziraat ile sağlamaktadır. Türkiye'nin en çok Sivri Biber üreten yerlerinden biridir. Demre Sivrisi ismini buradan almaktadır. İlçedeki seralarda turfanda sebze üretimi yapılmaktadır. İlçe tarımının mühim bölümünü narenciye oluştururken 1970 senesinden itibaren seracılığa geçilmesi sebebiyle narenciye alanlarının yerini seralar almıştır.