Vizyon & Misyon

MİSYONUMUZ

Demre’yi tarımı korumak kaydıyla bir tarih, kültür ve turizm ilçesi yapma hedefinde ilerlemek amacıyla güvenilir, saydam, verimli ve kaliteli hizmet etmek için elimizden gelen gayreti göstermek.

 

VİZYONUMUZ

Demre’nin doğal, tarihi, kültürel mirasına sahip çıkan, bu mirası korumaya çalışan bir yaklaşım ile birlikte Demre halkının sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortam içerisinde yaşamasını sağlamaktır. Bunun da ötesinde çocuklarımıza özgünlüğü, tarihi ve doğal yapısı bozulmamış yaşanılası bir yer bırakabilmektir. Bunun içinde halkın karşılaştığı tüm sorunlar ile ilgilenip sorunlara çözüm odaklı yaklaşarak en fonksiyonel çözümleri bulmak için uğraşmaktayız. Demre halkına sunduğumuz hizmetin devamlı, herkese karşı eşitlik ve adalet ilkeleri doğrultusunda temel vizyonumuz olup, taraflara uzlaşmacı bir tavır sergilemekteyiz. Ayrıca yavaş yavaş ülkemizdeki Akdeniz Kültürünün yerini alan metropol kültürünün dışında kalarak Demre’nin şirin, temiz ve güvenle yaşanılan bir ilçe olarak kalmasını sağlamak için çalışmaktayız.

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ:

- Sürdürülebilirlik

- Yenilikçilik

- Katılımcılık

- Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik

- Verimlilik

- Odaklı İletişim