Avrupa- Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi Fransa'nın Marsilya şehrinde bir toplantı gerçekleştirdi.

Kısa Adı ARLEM olan Avrupa- Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi Fransa'nın Marsilya şehrinde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Demre Belediye Başkanı Av. Okan Kocakaya ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz encümen olarak katıldı.

Akdenizin her iki kıyısındaki bölgelerin yöneticileri, yerel işbirliği projelerinde yer alan uzmanları ve Akdeniz konseyi temsilcileri ile bir araya gelindi.
Forumda, Avrupa Bölgeler Komitesi tarafından Genç Seçilmiş Politikacılar ağının, deneyim ve bilgi alışverişini teşvik etmek amacıyla Akdeniz'in güney kıyılarından seçilmiş genç politikacıları içerecek şekilde genişletilmesine karar verildi.
Toplantıda doğal mirasın korunması ve kaynağın mantıklı yönetimi konularını konuşuldu.
Kamu politikaları, özellikle sulak alanların korunması , su yönetimi, enerji çözümleri ve eko-turizm üzerinde duruldu.Ayrıca  iklim değişikliğinden en çok etkilenen Akdeniz havzası için alınması gereken önlemlerden bahsedildi.
Yoğun toplantı ve forumların ardından Demre Belediye Başkanı Av. Okan Kocakaya ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz birlikte Fransa’nın Güney Bölgesi Meclisi Başkanı Renaud Muselier ile yemekte buluşuldu.