Fen İşleri Müdürlüğünce İşlenen Kişisel Verilerine İlişkin Aydınlatma Metni

Son Duyurular

Kişisel Verilerin Korunması

Fen İşleri Süreçlerinde İşlenen Kişisel Verileriçin Aydınlatma Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre DEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI(Bundan sonra “Belediye” olarak anılacaktır) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıylaBelediye tarafından hazırlanmıştır.

İlgili Kişi: Fen işleri sürecinde kişisel verilerini işlediğimiz siz vatandaşımız, kanun tarafından ilgili kişi olarak Tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [Belediye]veri sorumlusudur.

Süreçlere Göre İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Adınıza İmar Durum Belgesi Düzenliyorsak;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Hukuki İşlem (Tarih, Belge Sayısı),

 

 • Vatandaş İşlem (Karşılık Olduğu Dilekçe Tarihi, Yapı Adresi, Yapıya Dair Bilgiler) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (İmar Durumun Belgesi Oluşturma) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç):Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasıbendine istinaden

 

 

 

 

 

 

(İmar Kanunun İlgili Hükümlerigereği imar durum belgesi oluşturmak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Hukuki İşlem (Tarih, Belge Sayısı),

 

 • Vatandaş İşlem (Karşılık Olduğu Dilekçe Tarihi, Yapı Adresi, Yapıya Dair Bilgiler) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İmar Durumu Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı gereği anılan belgede kişisel verilerinizi saklamamız veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-Office aracılığıyla yarı otomatik yöntemle oluşturulmaktadır.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Adınıza Numarataj Belgesi Düzenliyorsak;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Baba Adı, Doğum Yılı, Ad, Soyad),

 

 • İletişim (Adres Kodu),

 

 • Vatandaş İşlem (Belge Sayısı, Belge Tarihi, Yapı Durumu (Mesken vs.), Yapı Açık Adresi) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Adres ve Numarataj Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

(Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik m.20 gereği imar durum belgesi oluşturmak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 • Kimlik (Baba Adı, Doğum Yılı, Ad, Soyad),

 

 • İletişim (Adres Kodu),

 

 • Vatandaş İşlem (Belge Sayısı, Belge Tarihi, Yapı Durumu (Mesken vs.), Yapı Açık Adresi) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Adres ve Numarataj Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı gereği anılan belgede kişisel verilerinizi saklamamız veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-Office aracılığıyla yarı otomatik yöntemle oluşturulmaktadır.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

 

 

Adınıza Tapu Tahsis Belgesi Düzenleniyorsa;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi vd.)

 

 • Vatandaş İşlem (Yapı Adresi, Yapı Tahsis Bedeli, Pafta Numarası, Ada Numarası, Parsel Numarası, Yüzölçümü) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Tapu Tahsis Bilgilerinizin Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

(İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara

Uygulanacak Bazı İşlemler Ve 6785 Sayılı

İmar Kanununun Bir Maddesinin

Değiştirilmesi Hakkında Kanun gereği tapu tahsis belgesi oluşturmak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad, Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi vd.)

 

 • Vatandaş İşlem (Yapı Adresi, Yapı Tahsis Bedeli, Pafta Numarası, Ada Numarası, Parsel Numarası, Yüzölçümü) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Tapu Tahsis Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı gereği anılan belgede kişisel verilerinizi saklamamız veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-Office aracılığıyla yarı otomatik yöntemle oluşturulmaktadır.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Adınıza Yapı Ruhsatı Düzenleniyorsa;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN),

 

 • Finans (Vergi Dairesi, VKN),

 

 • Hukuki İşlem (İmza, Barkod vd.),

 

 • Vatandaş İşlem (Ruhsatı Verilen Yapının Adresi, Pafta Numarası, Ada Numarası, Parsel Numarası, Blok Numarası vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Yapı Ruhsatı Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği m.55gereği yapı ruhsatı belgesi oluşturmak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN),

 

 • Finans (Vergi Dairesi, VKN),

 

 • Hukuki İşlem (İmza, Barkod vd.),

 

 • Vatandaş İşlem (Ruhsatı Verilen Yapının Adresi, Pafta Numarası, Ada Numarası, Parsel Numarası, Blok Numarası vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Yapı Ruhsatı Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı gereği anılan belgede kişisel verilerinizi saklamamız veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-Office aracılığıyla yarı otomatik yöntemle oluşturulmaktadır.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Adınıza Yapı Tatil Zaptı Düzenleniyorsa;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN),

 

 • Vatandaş İşlem (Yapı Adresi, Pafta Numarası, Ada Numarası, Parsel Numarası, Yapının Sınıfı ve Grubu vd.)verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Yapı Tatil Zaptı Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(İmar Kanunu 32.ve 42.Maddeleri gereği yapı ruhsatı belgesi oluşturmak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN),

 

 • Vatandaş İşlem (Yapı Adresi, Pafta Numarası, Ada Numarası, Parsel Numarası, Yapının Sınıfı ve Grubu vd.)verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Yapı Tatil Zaptı Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı gereği anılan belgede kişisel verilerinizi saklamamız veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-Office aracılığıyla yarı otomatik yöntemle oluşturulmaktadır.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; Kanun m.8’de öngörülen şartlar çerçevesinde tapu müdürlüğüne İmar Kanunu m.42, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İmar Kanunu m.32 uyarınca yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla aktarılabilecektir.

Fen İşleri Biriminden Yapıya İlişkin Taleplerinizi Dilekçe İle Sağlıyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN),

 

 • İletişim (Adres, Telefon Numarası),

 

 • Hukuki İşlem (Belge Tarihi, İmza, İmza Tarihi),

 

 • Vatandaş İşlem (Dilekçeye Konu TaşınmazDilekçeye Konu Taşınmaza Dair Talep)verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talep / Şikayetlerin Takibi (Talep Dilekçenizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği yapıya ilişkin talepleri almak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN),

 

 • İletişim (Adres, Telefon Numarası),

 

 • Hukuki İşlem (Belge Tarihi, İmza, İmza Tarihi),

 

 • Vatandaş İşlem (Dilekçeye Konu Taşınmaz Dilekçeye Konu Taşınmaza Dair Talep)verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Talep Dilekçenizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı gereği anılan belgede kişisel verilerinizi saklamamız veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-Office aracılığıyla yarı otomatik yöntemle oluşturulmaktadır.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Bununla birlikte yapı işleri süreçlerinde;

Adres kayıt sistemi yönetmeliği uyarınca; Kimlik (Ad,Soyad,TCKN), İletişim (Adres, Telefon, e-posta vd.), Hukuki İşlem (Belge Tarihi, Belge No. vd.), Vatandaş İşlem (Unvan, Vergi Kimlik No., İlave Kat Sayısı vd.) verileriniz MAKS sistemi üzerinden,

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği uyarınca; Kimlik (Ad,Soyad, TCKN), Hukuki İşlem(Evrak Sayısı, Açıklama, Onay Tarihi), Vatandaş İşlem (Yapı Adresi, Yapı Denetim Firması Adresi, Yapı Sınıfı, Yapı İnşaat Alanı vd.) verileriniz  YDİS sistemi üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amacıyla aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

 • GÖKYAZI MAHALLESİ MUSTAFA MASATLI CADDE NO: 1/ DEMRE ANTALYA adresine yazılı olarak;
 • demrebelediyesi@hs01.kep.trkep adresine, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
 • E-Posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halindeinfo@demre.bel.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

Belediye, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.