Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Süreçlerinde İşlenen Kişisel Veriler İçin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması

Ruhsat İşleri Süreçlerinde İşlenen Kişisel Verileriçin Aydınlatma Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre DEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI(Bundan sonra “Belediye” olarak anılacaktır) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıylaBelediye tarafından hazırlanmıştır.

İlgili Kişi: Ruhsat işleri sürecinde kişisel verilerini işlediğimiz siz vatandaşımız, kanun tarafından ilgili Kişi Olarak Tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [Belediye]veri sorumlusudur.

Süreçlere Göre İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Ruhsat işleri için ÇED Belgesi Sunan İşyeri Sahibiyseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • İletişim (Adres),

 

 • Hukuki İşlem (Tarih, Belge Sayısı, Belge Konusu, Başvuru Tarihi)

 

 • Vatandaş İşlem (İşyeri Adresi) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (ÇED Belgesinde Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç):Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasıbendine istinaden

 

 

 

 

 

 

(İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik M.23 gereği ÇED Belgesinde bilgileriniz elde edilmektedir.)

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • İletişim (Adres),

 

 • Hukuki İşlem (Tarih, Belge Sayısı, Belge Konusu, Başvuru Tarihi)

 

 • Vatandaş İşlem (İşyeri Adresi) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (ÇED Belgesinde Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı gereği anılan belgede kişisel verilerinizi saklamamız veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-ÇED Belgesini ibraz etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;Kanun m.8’deki öngörülen şartlar çerçevesinde işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik m.9 uyarınca çevre ve şehircilik il müdürlüğü’neyetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla aktarılabilecektir.

Ruhsat işleri için Çevre İzin ve Lisans Belgesi Sunan İşyeri Sahibiyseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • İletişim (Adres),

 

 • Hukuki İşlem (Tarih, Belge Sayısı, Belge Konusu, Başvuru Tarihi)

 

 • Vatandaş İşlem (İşyeri Adresi) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Çevre İzin ve Lisans Belgesinde Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

(İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik M.23 gereği Çevre İzin ve Lisans Belgesinde bilgileriniz elde edilmektedir.)

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • İletişim (Adres),

 

 • Hukuki İşlem (Tarih, Belge Sayısı, Belge Konusu, Başvuru Tarihi)

 

 • Vatandaş İşlem (İşyeri Adresi) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Çevre İzin ve Lisans Belgesinde Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı gereği anılan belgede kişisel verilerinizi saklamamız veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-Çevre İzin ve LisansBelgesini ibraz etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; Kanun m.8’deki öngörülen şartlar çerçevesinde işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik m.9 uyarınca çevre ve şehircilik il müdürlüğü’neyetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla aktarılabilecektir.

Ruhsat işleri için Çevre Sağlığı Yönünden Sakınca Olmadığına Dair Uygunluk Görüşü Sunan İşyeri Sahibiyseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Hukuki İşlem (Barekod, Karekod, Belge Sayısı, Belge Konusu, Dilekçe Tarihi vd.)

 

 • Vatandaş İşlem (Mahalle Adı, Cadde Numarası, İşyeri Adı, Kontrol Tarihi) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Uygunluk Görüşü Belgesinde Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

(İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği görüş belgesinde bilgileriniz elde edilmektedir.)

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Hukuki İşlem (Barekod, Karekod, Belge Sayısı, Belge Konusu, Dilekçe Tarihi vd.)

 

 • Vatandaş İşlem (Mahalle Adı, Cadde Numarası, İşyeri Adı, Kontrol Tarihi) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Uygunluk Görüşü Belgesinde Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı gereği anılan belgede kişisel verilerinizi saklamamız veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-Görüş belgesini ibraz etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerin aktarımı yapılmamaktadır.

Ruhsat işleri için emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgesi ibraz ediyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Hukuki İşlem (Belge Numarası, Belge Düzenleme Tarihi, Belge Geçerlilik Tarihi, Kontrol Tarihi vd.),

 

 • Vatandaş İşlem (Unvan, Yeterlilik Seviyesi, Revizyon Numarası) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Emlak Danışmanlığı Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

(İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Ek M.2 gereği emlak danışmanlığı belgesinde bilgileriniz elde edilmektedir.)

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Hukuki İşlem (Belge Numarası, Belge Düzenleme Tarihi, Belge Geçerlilik Tarihi, Kontrol Tarihi vd.),

 

 • Vatandaş İşlem (Unvan, Yeterlilik Seviyesi, Revizyon Numarası) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Emlak Danışmanlığı Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı gereği anılan belgede kişisel verilerinizi saklamamız veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-Emlak danışmanlığı belgesini ibraz etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerin aktarımı yapılmamaktadır.

Ruhsat İşleri Sırasında Engellilerin İşyerlerine Giriş ve Çıkışları İçin Kolaylaştırıcı Tedbirler Kapsamında Aranacak Şartlar Kontrol Formu Düzenleyen İşyeri Sahibiyseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Vatandaş İşlem (Kontrol Tarihi, Sıra Numarası, Kontrole Dair Genel Şart Mevcudiyet Bilgileri, Kontrole Dair Genel Şart Açıklamaları vd.),

 

 • Hukuki İşlem(İmza, Kaşe) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Kontrol Formunda Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

(İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK m.5(h)2 gereği kontrol formunda bilgileriniz elde edilmektedir.)

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Vatandaş İşlem (Kontrol Tarihi, Sıra Numarası, Kontrole Dair Genel Şart Mevcudiyet Bilgileri, Kontrole Dair Genel Şart Açıklamaları vd.),

 

 • Hukuki İşlem(İmza, Kaşe) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Kontrol Formu Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı gereği anılan kontrol formunda kişisel verilerinizi saklamamız veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-Kontrol formunu ibraz etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerin aktarımı yapılmamaktadır.

Ruhsat İşleri Sırasında Gayrısıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru/Beyanda Bulunan Tesis Sahibiyseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • İletişim (Telefon Numarası),

 

 • Hukuki İşlem (İmza, Tarih, Kaşe),

 

 • Vatandaş İşlem (Tesis Adı, Tesis Unvanı, Faaliyet Konusu, Tesisin Adresi vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Gayrisıhhi Müessese Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formunda Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

(İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK m.17 gereği başvuru/beyan formunda bilgileriniz elde edilmektedir.)

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • İletişim (Telefon Numarası),

 

 • Hukuki İşlem (İmza, Tarih, Kaşe),

 

 • Vatandaş İşlem (Tesis Adı, Tesis Unvanı, Faaliyet Konusu, Tesisin Adresi vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Gayrisıhhi Müessese Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formunda Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı gereği anılan başvuru/beyan formunda kişisel verilerinizi saklamamız veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-Başvuru/beyan formunu ibraz etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerin aktarımı yapılmamaktadır.

Ruhsat işleri sırasıdnaİş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması Hakkında Beyanname Veren İşverenseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Hukuki İşlem (İmza, Tarih),

 

 • Vatandaş İşlem (İşyeri Adı, İşyeri Numarası vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Beyanname Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

(İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK m.5(a)gereği beyannamade bilgileriniz elde edilmektedir.)

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Hukuki İşlem (İmza, Tarih),

 

 • Vatandaş İşlem (İşyeri Adı, İşyeri Numarası vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Beyanname Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı gereği anılan beyannamadeki kişisel verilerinizi saklamamız veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-İSG Beyannamesini ibraz etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerin aktarımı yapılmamaktadır.

Ruhsat işleri sırasıdnaİş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması Hakkında Beyanname Veren İşverenseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Hukuki İşlem (İmza, Tarih),

 

 • Vatandaş İşlem (İşyeri Adı, İşyeri Numarası vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Beyanname Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

(İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK m.5(a) gereği beyannamade bilgileriniz elde edilmektedir.)

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Hukuki İşlem (İmza, Tarih),

 

 • Vatandaş İşlem (İşyeri Adı, İşyeri Numarası vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Beyanname Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı gereği anılan beyannamadeki kişisel verilerinizi saklamamız veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-İSG Beyannamesini ibraz etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerin aktarımı yapılmamaktadır.

İptal Edilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (İptal Edilen Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatı) Sahibiyseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Vatandaş İşlem (İşyeri Adı, İşyeri Adresi vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (İptal Edilen Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri RuhsatıBilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

(İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK m.32gereği ruhsatnamade bilgileriniz elde edilmektedir.)

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Vatandaş İşlem (İşyeri Adı, İşyeri Adresi vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İptal Edilen Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatı Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı Uyarınca Ruhsatnameyi ve dolayısıyla birtakım kişisel verilerinizi saklamak, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-İşyeri çalışma ruhsatını ibraz etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;Kanun m.8’de öngörülen şartlar çerçevesinde işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik m.32 uyarınca yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla aktarılabilecektir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Özel Eğitim ve Spor Tehsisi Ruhsatı) Sahibiyseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Vatandaş İşlem (İşyeri Unvanı, Faaliyetin Konusu vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisi Ruhsat Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

(İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK m.6 gereği ruhsatnamade bilgileriniz elde edilmektedir.)

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Vatandaş İşlem (İşyeri Unvanı, Faaliyetin Konusu vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisi Ruhsat Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı Uyarınca Ruhsatnameyi ve dolayısıyla birtakım kişisel verilerinizi saklamak, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-İşyeri çalışma ruhsatını ibraz etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; Kanun m.8’de öngörülen şartlar çerçevesinde özel beden eğitimi ve spor tesisleri yönetmeliği uyarınca gençlik spor ilçe müdürlüğü’neyetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla aktarılabilecektir.

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatı Sahibiyseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Vatandaş İşlem (İşyeri Unvanı, Faaliyetin Konusu vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri RuhsatBilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

(İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK m.6 gereği ruhsatnamade bilgileriniz elde edilmektedir.)

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Vatandaş İşlem (İşyeri Unvanı, Faaliyetin Konusu vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsat Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı Uyarınca Ruhsatnameyi ve dolayısıyla birtakım kişisel verilerinizi saklamak, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-İşyeri çalışma ruhsatını ibraz etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; Kanun m.8’de öngörülen şartlar çerçevesinde işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik m.7 uyarınca İlçe Jandarmaya/Emniyet Müdürlüğü’ne yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla aktarılabilecektir.

Ruhsat İşleri sırasında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını İptal Talebinde Bulunuyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, TCKN),

 

 • İletişim (Telefon),

 

 • Hukuki İşlem (İmza),

 

 • Vatandaş İşlem (İlçe Adı, Mahalle Adı, Sokak Numarası, Faaliyet Konusu vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (İptal DilekçesiBilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

(İptal talebinizi değerlendirmeye almak belediyemize kanunen tanınmış bir hak olup, iptal dilekçesinde kişisel verilerinizi işlemek bu hakkın kullanılmasını sağlaycaktır.)

 • Kimlik (Ad,Soyad, TCKN),

 

 • İletişim (Telefon),

 

 • Hukuki İşlem (İmza),

 

Vatandaş İşlem (İlçe Adı, Mahalle Adı, Sokak Numarası, Faaliyet Konusu vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İptal DilekçesiBilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca anılan dilekçeyi ve dolayısıyla birtakım kişisel verilerinizi saklamak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-İptal dilekçesini sunmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Ruhsat İşleri sırasında işyeri ruhsat devri dilekçesi ile işyeri devir alıyorsanız/devrediyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, TCKN),

 

 • İletişim (Telefon, Adres),

 

 • Hukuki İşlem (İmza, İmza Tarihi),

 

 • Vatandaş İşlem (İlçe Adı, Mahalle Adı, Sokak Numarası, Faaliyet Konusu vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Devir DilekçesiBilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

(İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK m.8 uyarınca anılan kişisel verilerinizi elde etmek, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 • Kimlik (Ad,Soyad, TCKN),

 

 • İletişim (Telefon, Adres),

 

 • Hukuki İşlem (İmza, İmza Tarihi),

 

 • Vatandaş İşlem (İlçe Adı, Mahalle Adı, Sokak Numarası, Faaliyet Konusu vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Devir DilekçesiBilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca anılan dilekçeyi ve dolayısıyla birtakım kişisel verilerinizi saklamak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-Devir dilekçesini sunmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Ruhsat İşleri sırasında kat malikinden muvafakatname ibraz ediyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Hukuki İşlem (Tarih)

 

 • Vatandaş İşlem (İlçe Adı, Mahalle Adı, Sokak Numarası, Faaliyet Konusu vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Muvafakat DilekçesiBilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

(İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK m.5(b) uyarınca anılan kişisel verilerinizi elde etmek, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 • Kimlik (Ad,Soyad, TCKN),

 

 • İletişim (Telefon, Adres),

 

 • Hukuki İşlem (İmza, İmza Tarihi),

 

 • Vatandaş İşlem (İlçe Adı, Mahalle Adı, Sokak Numarası, Faaliyet Konusu vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Muvafakat DilekçesiBilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca anılan dilekçeyi ve dolayısıyla birtakım kişisel verilerinizi saklamak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-Muvafakat dilekçesini sunmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Ruhsat işleri sırasında itfaiye uygunluk raporu sunuyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • İletişim (Adres Bilgisi

 

 • Hukuki İşlem (Tarih, Belge Sayısı, Doğrulama Kodu, Doğrulama Linki vd.)

 

 • Vatandaş İşlem (İşyeri adresi, işyeri yüzölçümü, denetim tutanağı tarihi vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Uygunluk RaporuBilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

(İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK m.5(b) uyarınca anılan kişisel verilerinizi elde etmek, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • İletişim (Adres Bilgisi

 

 • Hukuki İşlem (Tarih, Belge Sayısı, Doğrulama Kodu, Doğrulama Linki vd.)

 

 • Vatandaş İşlem (İşyeri adresi, işyeri yüzölçümü, denetim tutanağı tarihi vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Uygunluk RaporuBilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca anılan dilekçeyi ve dolayısıyla birtakım kişisel verilerinizi saklamak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

Uygunluk Raporunusunmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;Kanun m.8’de öngörülen şartlar çerçevesinde işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik m.9 uyarınca çevre ve şehircilik il müdürlüğüne yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla aktarılabilecektir.

Ruhsat işleri sırasında oda kayıt belgesi sunuyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, TCKN),

 

 • Hukuki İşlem (Karekod, Belge Geçerlilik Süresi, Belge Doğrulama Adresi),

 

 • Vatandaş İşlem (Belge Numarası, Veriliş Tarihi, İşyeri Adı, İşyeri Adresi vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Oda KayıtBilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK uyarınca anılan kişisel verilerinizi elde etmek, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, TCKN),

 

 • Hukuki İşlem (Karekod, Belge Geçerlilik Süresi, Belge Doğrulama Adresi),

 

 • Vatandaş İşlem (Belge Numarası, Veriliş Tarihi, İşyeri Adı, İşyeri Adresi vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Oda KayıtBilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca anılan dilekçeyi ve dolayısıyla birtakım kişisel verilerinizi saklamak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

Oda Kayıt belgesinisunmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Ruhsat tesliminde yer alıyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, TCKN),

 

 • Hukuki İşlem (İmza, İmza Tarihi),

 

 • Vatandaş İşlem (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Tarihi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Sayısı, Teslim Tarihi, Teslim Saati) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Ruhsat TeslimTutanağı Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirdiğimizin ispatı için ruhsat teslim tutanağı düzenliyor, dolayısıyla birtakım kişisel verilerinizi elde ediyoruz)

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, TCKN),

 

 • Hukuki İşlem (İmza, İmza Tarihi),

 

 • Vatandaş İşlem (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Tarihi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Sayısı, Teslim Tarihi, Teslim Saati) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Ruhsat TeslimTutanağı Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca anılan dilekçeyi ve dolayısıyla birtakım kişisel verilerinizi saklamak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

Ruhsat teslim tutanağını imzalamanızyoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Ruhsat İşleri Sırasında Sıhhı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru/Beyanda Bulunan Tesis Sahibiyseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, TCKN),

 

 • İletişim (Telefon Numarası),

 

 • Finans (Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesi Adı, Vergi Numarası),

 

 • Hukuki İşlem (Ustalık Belge Numarası, Ticaret Sicil Numarası, Ticaret Adı, Sınıf vd.)

 

 • Vatandaş İşlem (Tesisin Adresi, İşyeri Telefon Numarası, Pafta Numarası, Ada Numarası vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Başvuru/BeyanBilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK m.12 uyarınca anılan kişisel verilerinizi elde ediyoruz.)

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, TCKN),

 

 • İletişim (Telefon Numarası),

 

 • Finans (Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesi Adı, Vergi Numarası),

 

 • Hukuki İşlem (Ustalık Belge Numarası, Ticaret Sicil Numarası, Ticaret Adı, Sınıf vd.)

 

 • Vatandaş İşlem (Tesisin Adresi, İşyeri Telefon Numarası, Pafta Numarası, Ada Numarası vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Başvuru/BeyanBilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca anılan dilekçeyi ve dolayısıyla birtakım kişisel verilerinizi saklamak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

Başvuru/beyan formunu doldurmanızyoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Ruhsat işleri sırasında ticaret sicil tasdiknamesi sunuyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, TCKN, Uyruk),

 

 • Hukuki İşlem (Belge Tarihi, Belge Sayısı, Belge Konusu, Belge Tarihi),

 

 • Vatandaş İşlem (Ticaret Unvanı, Mersis Numarası, Ticaret Sicil Numarası, İşyeri Faaliyet Durumu, İlk Tescil Tarihi vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (TasdikanmeBilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK uyarınca anılan kişisel verilerinizi elde etmek, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, TCKN, Uyruk),

 

 • Hukuki İşlem (Belge Tarihi, Belge Sayısı, Belge Konusu, Belge Tarihi),

 

 • Vatandaş İşlem (Ticaret Unvanı, Mersis Numarası, Ticaret Sicil Numarası, İşyeri Faaliyet Durumu, İlk Tescil Tarihi vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (TasdikanmeBilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca anılan dilekçeyi ve dolayısıyla birtakım kişisel verilerinizi saklamak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

Tasdikanmebelgesinisunmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Ruhsat işlemleri sırasında Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleriniz İçin Kolluk Görüşü alıyorsak;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, TCKN),

 

 

 • Vatandaş İşlem (Mahalle Adı, Sokak Numarası, İşyeri Adı) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Kolluk GörüşüBilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK m.32 uyarınca anılan kişisel verilerinizi elde etmek, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, TCKN, Uyruk),

 

 • Hukuki İşlem (Belge Tarihi, Belge Sayısı, Belge Konusu, Belge Tarihi),

 

 • Vatandaş İşlem (Ticaret Unvanı, Mersis Numarası, Ticaret Sicil Numarası, İşyeri Faaliyet Durumu, İlk Tescil Tarihi vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Kolluk Görüşü Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca anılan dilekçeyi ve dolayısıyla birtakım kişisel verilerinizi saklamak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

Evrak hazırlama programları aracılığıyla yarı otomatik yöntemle oluşturulmaktadır.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; Kanun m.8’de öngörülen şartlar çerçevesinde işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik m.32 uyarınca ilçe emniyet genel müdürlüğüne yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla aktarılabilecektir.

Ruhsat işleri sırasında ustalık belgesi sunuyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, TCKN, Cinsiyet vd.),

 

 

 • Vatandaş İşlem (Merkezin Adı, Merkezin İlçesi, Belge Seri Numarası, Belge Tarihi, Belge Numarası vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (UstalıkBelgesiBilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK uyarınca anılan kişisel verilerinizi elde etmek, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, TCKN, Cinsiyet vd.),

 

 

 • Vatandaş İşlem (Merkezin Adı, Merkezin İlçesi, Belge Seri Numarası, Belge Tarihi, Belge Numarası vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (UstalıkBelgesi Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca anılan dilekçeyi ve dolayısıyla birtakım kişisel verilerinizi saklamak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

Ustalık belgesinisunmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

 • GÖKYAZI MAHALLESİ MUSTAFA MASATLI CADDE NO: 1/ DEMRE ANTALYA adresine yazılı olarak;
 • demrebelediyesi@hs01.kep.trkep adresine, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
 • E-Posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halindeinfo@demre.bel.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

Belediye, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.