Evlilik Başvurusu Sürecinde İşlenen Kişisel Veriler için Aydınlatma Metni

Son Duyurular

Kişisel Verilerin Korunması

Evlilik Başvurusunda-Evlilik Sürecinde Kişisel Verileriçin Aydınlatma Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre DEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI(Bundan sonra “Belediye” olarak anılacaktır) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıylaBelediye tarafından hazırlanmıştır.

İlgili Kişi: Belediyemize ilgili evlilik başvurusunda bulunan ve evlilik sürecinde kişisel verilerini işlediğimiz siz vatandaşımız, kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [Belediye]veri sorumlusudur.

Süreçlere Göre İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Evlilik Süreçleri İçin Bekarlık Belgesi ibraz ediyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 • Hukuki İşlem (Tasdik Tarihi, Belge Tarihi, Belge Numarası),

 

 • Vatandaş İşlem (Boşanma Sözleşmesi Sayısı, Boşanma Sözleşmesi Sayfa Sayısı vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Bekarlık Belgesinde Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasıbendine istianden

 

 

(Evlendirme Yönetmeliğince kişisel bekarlık belgesini, dolayısıyla anılan kişisel verileri elde etmemiz hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 • Hukuki İşlem (Tasdik Tarihi, Belge Tarihi, Belge Numarası),

 

 • Vatandaş İşlem (Boşanma Sözleşmesi Sayısı, Boşanma Sözleşmesi Sayfa Sayısı vd.) verileriniz

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Bekarlık Belgesinde Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istianden

 

 

(Devlet arşivleri standard uyarınca anılan belgeyi ve kişisel verileri saklamak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-Bekarlık belgenizi teslim etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Evlilik Süreçleri İçin Doğum Belgesi ibraz ediyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Baba Adı, Anne Adı),

 

 • Hukuki İşlem (Belge Tarihi, Belge Numarası, Belge Sayısı, Yıl),

 

 • Vatandaş İşlem (Belgede Bahsi Geçenin Ölüm Beyanı) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Doğum Belgesinde Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istianden

 

 

 

 

 

(Evlendirme Yönetmeliğince kişisel doğum belgesini, dolayısıyla anılan kişisel verileri elde etmemiz hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 • Hukuki İşlem (Tasdik Tarihi, Belge Tarihi, Belge Numarası),

 

 • Vatandaş İşlem (Boşanma Sözleşmesi Sayısı, Boşanma Sözleşmesi Sayfa Sayısı vd.) verileriniz

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Doğum Belgesinde Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istianden

 

 

(Devlet arşivleri standard uyarınca anılan belgeyi ve kişisel verileri saklamak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-Doğum belgenizi teslim etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Evlilik Süreçleri İçin Eski Kimlik Fotokopisi ibraz ediyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Kimlik Seri Numarası, Kimlik Numarası, TC Kimlik Numarası,Ad, Soyad vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Eski Kimlik Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istianden

 

 

 

 

 

(Evlendirme Yönetmeliğince eski kimlik belgesini, dolayısıyla anılan kişisel verileri elde etmemiz hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

 

 • Kimlik (Kimlik Seri Numarası, Kimlik Numarası, TC Kimlik Numarası,Ad, Soyad vd.) verileriniz

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Eski Kimlik Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istianden

 

 

(Devlet arşivleri standard uyarınca anılan belgeyi ve kişisel verileri saklamak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-Kimlik belgenizi teslim etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Evlilik Süreçleri İçin Yeni Kimlik Fotokopisi ibraz ediyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Kimlik Seri Numarası, Kimlik Numarası, TC Kimlik Numarası,Ad, Soyad, Karkod, Cinsiyet vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Yeni Kimlik Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istianden

 

 

 

 

 

(Evlendirme Yönetmeliğince yeni kimlik belgesini, dolayısıyla anılan kişisel verileri elde etmemiz hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

 

 • Kimlik (Kimlik Seri Numarası, Kimlik Numarası, TC Kimlik Numarası,Ad, Soyad, Karkod, Cinsiyet vd.) verileriniz

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Yeni Kimlik Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istianden

 

 

(Devlet arşivleri standard uyarınca anılan belgeyi ve kişisel verileri saklamak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-Kimlik belgenizi teslim etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Evlilik Süreçleri İçin Evlenme Ehliyet Belgesi ibraz ediyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Cinsiyet, TC Kimlik Numarası, Ad, Soyad vd.),

 

 • İletişim (Adres),

 

 • Hukuki İşlem (Açıklama, Belge Tarihi, Belge Numarası),

 

 • Vatandaş İşlem (Boşanma/Evliliğin Feshi Bilgileri) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Evlenme Ehliyet Belgesi Bilgilerinin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istianden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Evlendirme Yönetmeliği m.20 uyarıncaevlenme ehliyet belgesi bilgilerini, dolayısıyla anılan kişisel verileri elde etmemiz hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

 

 • Kimlik (Cinsiyet, TC Kimlik Numarası, Ad, Soyad vd.),

 

 • İletişim (Adres),

 

 • Hukuki İşlem (Açıklama, Belge Tarihi, Belge Numarası),

 

 • Vatandaş İşlem (Boşanma/Evliliğin Feshi Bilgileri) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Evlenme Ehliyet Belgesi Bilgilerinin Saklanması)Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istianden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Devlet arşivleri standard uyarınca anılan belgeyi ve kişisel verileri saklamak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-Evlenme Ehliyet belgenizi teslim etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Evlilik Süreçleri İçin Evlenme Bildirim Formu Düzenliyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, Baba Adı, Doğum Tarihi vd.),

 

 • Hukuki İşlem (Son Düzenleme Tarihi)

 

 • Vatandaş İşlem (Evlendiren Makam, Evlenme Tarihi vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Evlenme Bildirim Formunda Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istianden

 

 

 

 

 

 

 

(Evlendirme Yönetmeliğince evlenme bildirim formunda yer alan kişisel verileri elde etmemiz hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, Baba Adı, Doğum Tarihi vd.),

 

 • Hukuki İşlem (Son Düzenleme Tarihi)

 

 • Vatandaş İşlem (Evlendiren Makam, Evlenme Tarihi vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Evlenme Bildirim Formu Bilgilerinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istianden

 

 

 

 

(Devlet arşivleri standard uyarınca anılan belgeyi ve kişisel verileri saklamak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-Evlenme bildirim formunu doldurmanız otomatik olmayan yöntemle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;yukarıdaki tabloda belirttiğimiz kişisel verileriniz, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Kanun m.8’de öngörülen şartlar çerçevesinde evlendirme yönetmeliği m.32 uyarınca Demre Nüfus Müdürlüğü’ne aktarılabilecektir.

Evlenme Dosyası Düzenliyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Cinsiyet, TC Kimlik Numarası, Ad, Soyad, Baba Adı vd.),

 

 • Hukuki İşlem (Evlenme Dosya Numarası, Tarihi, Kütük Sıra Numarası) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Evlenme Dosyası Bilgilerinin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istianden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Evlendirme Yönetmeliği uyarınca evlenme dosyası bilgilerini, dolayısıyla anılan kişisel verileri elde etmemiz hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 • Kimlik (Cinsiyet, TC Kimlik Numarası, Ad, Soyad, Baba Adı vd.),

 

 • Hukuki İşlem (Evlenme Dosya Numarası, Tarihi, Kütük Sıra Numarası) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Evlenme Dosyası Bilgilerinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istianden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca anılan kişisel verilerinizi saklamak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-Evlenme dosyasını doldurmanız  yoluyla otomatik olmayan yöntemle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Evlenme İşlerine Mahsus Sağlık Raporu İbraz Ediyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Cinsiyet, TC Kimlik Numarası, Ad, Soyad, Baba Adı vd.),

 

 • Hukuki İşlem (Evlenme Dosya Numarası, Belge Tarihi, Kayıt Tarihi, Kayıt Numarası) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Evlenme İşlerine Mahsus Sağlık Raporu Bilgilerinin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istianden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Evlendirme Yönetmeliği m.20 uyarınca evlenme dosyası bilgilerini, dolayısıyla anılan kişisel verileri elde etmemiz hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 • Kimlik (Cinsiyet, TC Kimlik Numarası, Ad, Soyad, Baba Adı vd.),

 

 • Hukuki İşlem (Evlenme Dosya Numarası, Belge Tarihi, Kayıt Tarihi, Kayıt Numarası) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Evlenme İşlerine Mahsus Sağlık Raporu Bilgilerinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istianden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca anılan verileri saklamak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-Evlenme dosyasını doldurmanız  yoluyla otomatik olmayan yöntemle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Evlilik Süreçleri İçin Pasaport ibraz ediyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, Uyruk vd.),

 

 • Hukuki İşlem (İmza),

 

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Fotoğraf) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Pasaport Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istianden

 

 

 

 

 

(Evlendirme Yönetmeliğince pasaport belgesini, dolayısıyla anılan kişisel verileri elde etmemiz hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, Uyruk vd.),

 

 • Hukuki İşlem (İmza),

 

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Fotoğraf) verileriniz

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Pasaport Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istianden

 

 

(Devlet arşivleri standard uyarınca anılan belgeyi ve kişisel verileri saklamak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-Pasaport belgenizi teslim etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Evlenme Beyanname ve İzin Belgesi İbraz Ediyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Cinsiyet, TC Kimlik Numarası, Ad, Soyad, Baba Adı vd.),

 

 • İletişim (Adres Bilgisi),

 

 • Hukuki İşlem (İmza),

 

 • Vatandaş İşlem (Başka Bir Devlet Vatandaşlığına Sahip Olup Olmadığı, 6 Ay İçinde Başka Bir Yerde Evlenmek İsteyenler İçin Evlenme İzin Belgesi İstenip İstenmediği, Yasal Temsilcinin İzni, Evlenme İzin Veren Mahkeme Adı vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Evlenme Beyanname/İzin Bilgilerinin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istianden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Evlendirme Yönetmeliği uyarınca evlenme beyanname/izin bilgilerini, dolayısıyla anılan kişisel verileri elde etmemiz hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 • Kimlik (Cinsiyet, TC Kimlik Numarası, Ad, Soyad, Baba Adı vd.),

 

 • İletişim (Adres Bilgisi),

 

 • Hukuki İşlem (İmza),

 

 • Vatandaş İşlem (Başka Bir Devlet Vatandaşlığına Sahip Olup Olmadığı, 6 Ay İçinde Başka Bir Yerde Evlenmek İsteyenler İçin Evlenme İzin Belgesi İstenip İstenmediği, Yasal Temsilcinin İzni, Evlenme İzin Veren Mahkeme Adı vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Evlenme Beyanname/İzin Bilgilerinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istianden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca anılan kişisel verilerinizi saklamak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-Evlenme beyanname/izin belgesini teslim etmeniz  yoluyla otomatik olmayan yöntemle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

 • GÖKYAZI MAHALLESİ MUSTAFA MASATLI CADDE NO: 1/ DEMRE ANTALYA adresine yazılı olarak;
 • demrebelediyesi@hs01.kep.trkep adresine, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
 • E-Posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halindeinfo@demre.bel.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

Belediye, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.