Çalışanların Temizlik İşleri Müdürlüğünce İşlenen Kişisel Verilerine İlişkin Aydınlatma Metni

Son Duyurular

Kişisel Verilerin Korunması

Çalışanların Temizlik İşleri Müdürlüğünceİşlenen Kişisel Verilerine İlişkinAydınlatma Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre DEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI(Bundan sonra “Belediye” olarak anılacaktır) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıylaBelediye tarafından hazırlanmıştır.

İlgili Kişi: Belediye çalışanı olan ve temizlik işleri müdürlüğünce kişisel verileri işlenen siz değerli çalışanımız, kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [Belediye]veri sorumlusudur.

Süreçlere Göre İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Çöp Kamyonu Şoför ve Araç Listesinde Yer Alıyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Çalışan İşlem (Araç Plakası) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Araç listesinde bilgilerinizin oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Demre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği uyarınca oluşturmak ve dolayısıyla anılan kişisel verilerinizi işlemek, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Çalışan İşlem (Araç Plakası) verileriniz

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Araç listesinde bilgilerinizin saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Devlet arşivleri standard dosya planı uyarınca anılan kişisel verilerinizi saklamak, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; bilgisayar programları aracılığıyla yarı otomatik yöntemlerle oluşturulmaktadır.

Çöp Kamyonu Şoför/Arkacı İzin Günleri Listesinde Yer Alıyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Çalışan İşlem (İzin Günleri) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Arkacı listesinde bilgilerinizin oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Demre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği uyarınca oluşturmak ve dolayısıyla anılan kişisel verilerinizi işlemek, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Çalışan İşlem (İzin Günleri) verileriniz

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Arkacı listesinde bilgilerinizin saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Devlet arşivleri standard dosya planı uyarınca anılan kişisel verilerinizi saklamak, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; bilgisayar programları aracılığıyla yarı otomatik yöntemlerle oluşturulmaktadır.

Günlük Tuvalet Temizlik Takip Çizelgesini Dolduruyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Hukuki İşlem (Tarih, İmza, Saat),

 

 • Çalışan İşlem (Zemin Temizlik Durumu, Lavabo Temizlik Durumu, Tuvalet Kağıdı, Havlu Mevcudiyeti Durumu, Sıvı Sabun Mevcudiyeti Durumu) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Temizlik takip çizelgesinde bilgilerinizin elde edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Demre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği uyarınca oluşturmak ve dolayısıyla anılan kişisel verilerinizi elde etmek, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Hukuki İşlem (Tarih, İmza, Saat),

 

 • Çalışan İşlem (Zemin Temizlik Durumu, Lavabo Temizlik Durumu, Tuvalet Kağıdı, Havlu Mevcudiyeti Durumu, Sıvı Sabun Mevcudiyeti Durumu) verileriniz

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Temizlik takip çizelgesinde bilgilerinizin saklanması)Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Devlet arşivleri standard dosya planı uyarınca anılan kişisel verilerinizi saklamak, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; kağıt ortamında otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Oda Temizlik Listesini Dolduruyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Hukuki İşlem (Tarih, İmza),

 

 • Çalışan İşlem (Oda Adı) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Oda temizlik listesinde bilgilerinizin elde edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Demre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği uyarınca oluşturmak ve dolayısıyla anılan kişisel verilerinizi elde etmek, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Hukuki İşlem (Tarih, İmza),

 

 • Çalışan İşlem (Oda Adı) verileriniz

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Oda temizlik listesinde bilgilerinizin saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Devlet arşivleri standard dosya planı uyarınca anılan kişisel verilerinizi saklamak, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; kağıt ortamında otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Personel Listesinde Yer Alıyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Hukuki İşlem (İmza),

 

 • İletişim (Telefon Numarası) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Personel listesinde bilgilerinizin oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Demre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği uyarınca oluşturmak ve dolayısıyla anılan kişisel verilerinizi işlemek, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Hukuki İşlem (İmza),

 

 • İletişim (Telefon Numarası) verileriniz

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Personel listesinde bilgilerinizin saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Devlet arşivleri standard dosya planı uyarınca anılan kişisel verilerinizi saklamak, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; bilgisayar programları aracılığıyla yarı otomatik yöntemlerle oluşturulmaktadır.

Sıfır Atıktan Sorumlu Personel Listesinde Yer Alıyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Hukuki İşlem (İmza),

 

 • İletişim (Telefon Numarası, e-posta) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Personel listesinde bilgilerinizin oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Sıfır Atık Yönetmeliği  uyarınca listeyi oluşturmak ve dolayısıyla anılan kişisel verilerinizi işlemek, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Hukuki İşlem (İmza),

 

 • İletişim (Telefon Numarası, e-posta) verileriniz

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Personel listesinde bilgilerinizin saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Devlet arşivleri standard dosya planı uyarınca anılan kişisel verilerinizi saklamak, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; Kanun m.8’de öngörülen şartlar çerçevesinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla sıfır atık yönetmeliği uyarınca ebys sistemi üzerinden çevre ve şehircilik il müdürlüğüne aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; bilgisayar programları aracılığıyla yarı otomatik yöntemlerle oluşturulmaktadır.

Tehlikeli Atık Sözleşmesi İmzalıyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Hukuki İşlem (İmza, Sözleşme Süresi vd.),

 

 • Özlük (Unvan) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Sözleşmede bilgilerinizi elde etmek) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Kanun ya da sözleşmeden doğan sizden hizmet ediminizi alma yönünde haklarımızı kullanabilmek için anılan kişisel verilerinizi işliyoruz.)

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Hukuki İşlem (İmza, Sözleşme Süresi vd.),

 

 • Özlük (Unvan) verileriniz

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Sözleşmede bilgilerinizin saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Devlet arşivleri standard dosya planı uyarınca anılan kişisel verilerinizi saklamak, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; Kanun m.8’de öngörülen şartlar çerçevesinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla atık yönetimi yönetmeliği uyarınca ebys sistemi üzerinden çevre ve şehircilik il müdürlüğüne aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; bilgisayar programları aracılığıyla yarı otomatik yöntemlerle oluşturulmaktadır.

Tıbbi Atık Sözleşmesi İmzalıyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Hukuki İşlem (İmza, Sözleşme Süresi vd.),

 

 • Özlük (Unvan) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Sözleşmede bilgilerinizi elde etmek) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Kanun ya da sözleşmeden doğan sizden hizmet ediminizi alma yönünde haklarımızı kullanabilmek için anılan kişisel verilerinizi işliyoruz.)

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Hukuki İşlem (İmza, Sözleşme Süresi vd.),

 

 • Özlük (Unvan) verileriniz

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Sözleşmede bilgilerinizin saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Devlet arşivleri standard dosya planı uyarınca anılan kişisel verilerinizi saklamak, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; Kanun m.8’de öngörülen şartlar çerçevesinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla ambalaj atıkları kontrolü yönetmeliği uyarınca ebys sistemi üzerinden çevre ve şehircilik il müdürlüğüne aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; bilgisayar programları aracılığıyla yarı otomatik yöntemlerle oluşturulmaktadır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

 • GÖKYAZI MAHALLESİ MUSTAFA MASATLI CADDE NO: 1/ DEMRE ANTALYA adresine yazılı olarak;
 • demrebelediyesi@hs01.kep.trkep adresine, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
 • E-Posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halindeinfo@demre.bel.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

Belediye, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.