Arsa Tahsis Başvurusu Süreçlerinde İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Son Duyurular

Kişisel Verilerin Korunması

Arsa Tahsis Süreçlerinde İşlenen Kişisel Veriler için Aydınlatma Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre DEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI(Bundan sonra “Belediye” olarak anılacaktır) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıylaBelediye tarafından hazırlanmıştır.

İlgili Kişi: Belediyemize ilgili kanun gereği arsa tahsis başvurusunda bulunan ve bu süreçte kişisel verilerini işlediğimiz siz vatandaşımız, kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [Belediye]veri sorumlusudur.

Süreçlere Göre İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik(Ad,Soyad,Ana Adı, Baba Adı, TCKN vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Arsa Tahsis İşlemi İçin Kimlik ve Nüfus Kayıt Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e):Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istianden

 

 

(775 Sayılı Kanuna göre tahsis için geçerli şartları taşıdığınızın tespiti amacıyla kimlik ve nüfus kayıt bilgilerinizi elde ediyoruz.)

 

 • Kimlik(Ad,Soyad,Ana Adı, Baba Adı, TCKN vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Arsa Tahsis İşlemi İçin Kimlik ve Nüfus Kayıt Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istianden

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca anılan kişisel verilerinizi saklıyoruz.)

 

 • Kimlik(Ad,Soyad,TCKN.),

 

 • İletişim (Adres, Telefon Numarası),

 

 • Hukuki İşlem (İmza, İmza Tarihi),

 

 • Vatandaş İşlem (Tahsisi İstenen Mevkii) verileriniz

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Tahsis İstemi Dilekçesinde İstem Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istianden

 

 

 

(775 Sayılı Kanuna göre tahsis için geçerli şartları taşıdığınızın tespiti amacıyla tahsis istemi bilgilerinizi elde ediyoruz.)

 

 • Kimlik(Ad,Soyad,TCKN.),

 

 • İletişim (Adres, Telefon Numarası),

 

 • Hukuki İşlem (İmza, İmza Tarihi),

 

 • Vatandaş İşlem (Tahsisi İstenen Mevkii) verileriniz

 

 

 

 

 

 

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Tahsis İstemi Dilekçesinde İstem Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istianden

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca anılan kişisel verilerinizi saklıyoruz.)

 

 • Kimlik(Ad,Soyad,TCKN.),

 

 • İletişim (Adres Tipi, Adres Türü, Adres Numarası vd.),

 

 • Hukuki İşlem (Geçerlilik Tarihi, Belge Kodu, Belge Numarası vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Arsa Tahsis Sürecinde  İkametgah Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istianden

 

 

 

(775 Sayılı Kanuna göre tahsis için geçerli şartları taşıdığınızın tespiti amacıyla ikametgah bilgilerinizi elde ediyoruz.)

 

 • Kimlik(Ad,Soyad,TCKN.),

 

 • İletişim (Adres Tipi, Adres Türü, Adres Numarası vd.),

 

 • Hukuki İşlem (Geçerlilik Tarihi, Belge Kodu, Belge Numarası vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Arsa Tahsis Sürecinde  İkametgah Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istianden

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca anılan kişisel verilerinizi saklıyoruz.)

 

 • Kimlik(Ad,Soyad),

 • Hukuki İşlem (İmza, İmza Tarihi, Beyan) verileriniz

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Tahsis Beyanı Dilekçesinde Beyan Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istianden

 

 

 

(775 Sayılı Kanuna göre tahsis için geçerli şartları taşıdığınızın tespiti amacıyla tahsis beyanı bilgilerinizi elde ediyoruz.)

 

 

 • Kimlik(Ad,Soyad),

 • Hukuki İşlem (İmza, İmza Tarihi, Beyan) verileriniz

 

 

 

 

 

 

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Tahsis Beyanı Dilekçesinde Beyan Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istianden

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca anılan kişisel verilerinizi saklıyoruz.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-Kimlik, nüfus kayıt örneği,tahsis istem dilekçesi, beyanname ve ikametgah formlarını kağıt ortamında teslim etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemle elde edilmektedir.

Arsa tahsis başvurusunda gelir gösteren belge olarak bordro ibraz ediyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, Sicil Numarası),

 

 • Finans (Banka Hesap Numarası, Ödenen Tutar, Ek Kesintiler vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Arsa Tahsis İşlemi İçin Bordro Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istianden

 

 

(775 Sayılı Kanuna göre tahsis için geçerli şartları taşıdığınızın tespiti amacıyla bordro bilgilerinizi elde ediyoruz.)

 

 • Kimlik(Ad,Soyad,Ana Adı, Baba Adı, TCKN vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Arsa Tahsis İşlemi İçin Bordro Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istianden

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca anılan kişisel verilerinizi saklıyoruz.)

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-Bordronuzu kağıt ortamında teslim etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemle elde edilmektedir.

Arsa tahsis başvurusunda gelir gösteren belge olarak emeklilik belgesi ibraz ediyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Finans (Unvan, Yakınlık, Aylık Gelir, Ek Ödeme, Banka Adı vd.),

 

 • Hukuki İşlem (Tarih),

 

 • Vatandaş İşlem (Hizmet Süresi, Derece, Kademe, Kıdem Yılı, Aylık Oranı vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Arsa Tahsis İşlemi İçin Emeklilik Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

 

 

 

 

 

 

 

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istianden

 

 

(775 Sayılı Kanuna göre tahsis için geçerli şartları taşıdığınızın tespiti amacıyla emeklilik bilgilerinizi elde ediyoruz.)

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Finans (Unvan, Yakınlık, Aylık Gelir, Ek Ödeme, Banka Adı vd.),

 

 • Hukuki İşlem (Tarih),

 

 • Vatandaş İşlem (Hizmet Süresi, Derece, Kademe, Kıdem Yılı, Aylık Oranı vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Arsa Tahsis İşlemi İçin Emeklilik Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istianden

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca anılan kişisel verilerinizi saklıyoruz.)

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-Emeklilik belgenizi kağıt ortamında teslim etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemle elde edilmektedir.

Arsa tahsis başvurusunda gelir gösteren belge olarak öğrenci belgesi ibraz ediyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, TCKN vd.),

 

 • Hukuki İşlem (Belge Kodu, Tarih),

 

 • Vatandaş İşlem (Kayıt Tarihi, Eğitim Türü, Eğitim Süresi, Öğrencilik Durumu vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Arsa Tahsis İşlemi İçin Öğrencilik Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

 

 

 

 

 

 

 

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istianden

 

 

(775 Sayılı Kanuna göre tahsis için geçerli şartları taşıdığınızın tespiti amacıyla öğrencilik bilgilerinizi elde ediyoruz.)

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Finans (Unvan, Yakınlık, Aylık Gelir, Ek Ödeme, Banka Adı vd.),

 

 • Hukuki İşlem (Tarih),

 

 • Vatandaş İşlem (Hizmet Süresi, Derece, Kademe, Kıdem Yılı, Aylık Oranı vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Arsa Tahsis İşlemi İçin Öğrencilik Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istianden

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca anılan kişisel verilerinizi saklıyoruz.)

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-Öğrencilik belgenizi kağıt ortamında teslim etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemle elde edilmektedir.

Arsayı üzerinize tahsis ediyorsak;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, TCKN),

 

 • İletişim (Adres),

 

 • Vatandaş İşlem (Ada, Parsel No. vd.),

 

 • Hukuki İşlem (Belge Sayısı, Tarih) verilerinşz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Arsa Tahsis Belgesi Oluşturulma Amacıyla) Amacıyla

 

 

 

 

 

 

 

KVKK Md. 5/2(çVeri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istianden

 

 

(775 Sayılı Kanun uygulama yönetmeliğine göre anılan arsa tahsis belgesi oluşturmak ve dolayısıyla birtakım kişisel verilerinizi işlemek hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, TCKN),

 

 • İletişim (Adres),

 

 • Vatandaş İşlem (Ada, Parsel No. vd.),

 

 • Hukuki İşlem (Belge Sayısı, Tarih) verilerinşz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Arsa Tahsis Belgesi Saklama Amacıyla) Amacıyla

 

 

 

 

 

 

 

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istianden

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca anılan kişisel verilerinizi saklıyoruz.)

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-Bilgisayar Office programları aracılığıyla yarı otomatik yöntemlerle oluşturulmaktadır.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

 • GÖKYAZI MAHALLESİ MUSTAFA MASATLI CADDE NO: 1/ DEMRE ANTALYA adresine yazılı olarak;
 • demrebelediyesi@hs01.kep.trkep adresine, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
 • E-Posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halindeinfo@demre.bel.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

Belediye, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.