4857 Sayılı Kanuna Tabi Çalışanların İşlenen Kişisel Verilerine İlişkin Aydınlatma Metni

Son Duyurular

Kişisel Verilerin Korunması

4857 Sayılı Kanuna Tabi Çalışanların İşlenen Kişisel Verilerine İlişkin Aydınlatma Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre DEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI(Bundan sonra “Belediye” olarak anılacaktır) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıylaBelediye tarafından hazırlanmıştır.

İlgili Kişi: 4857 Sayılı Kanuna tabi belediye çalışanı olan ve bu nedenle birtakım kişisel verilerini işlediğimiz siz değerli çalışanımız, kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [Belediye]veri sorumlusudur.

Süreçlere Göre İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Finans (Şube, Şube Kodu, Şube Adı, Iban vd.),

 

 • Hukuki İşlem (Kullanıcı Kodu, Tarih, Sistem Saati) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Banka Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(ç):Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasıbendine istinaden

 

 

 

 

 

(Ücret, Prim ve Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığı ile Ödenmesine Dair Yönetmelik m.10 uyarınca banka bilgilerinizi elde etmek hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Finans (Şube, Şube Kodu, Şube Adı, Iban vd.),

 

 • Hukuki İşlem (Kullanıcı Kodu, Tarih, Sistem Saati) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi (Banka Bilgilerinizin Saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca anılan kişisel verilerinizi saklamak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

 • Kimlik (Ad,Soyad),

 

 • Mesleki Deneyim (Eğitim Bilgileri

 

 • Hukuki İşlem (Evrak Bilgileri) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Diplomanın Elde Edilmesi ve Saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Diplomanızı 4857 Sayılı İş Kanunu m.75/1 uyarınca elde etmek ve Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca saklamak, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, Ana Adı, Baba Adı, TCKN, Doğum Yeri, Doğum Tarihi vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Nüfus Kaydının Elde Edilmesi ve Saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Nüfus kaydınızı 4857 Sayılı İş Kanunu m.75/1 uyarınca elde etmek ve Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca saklamak, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, TCKN),

 

 • İletişim (Adres Numarası, Adres Türü vd.),

 

 • Hukuki İşlem (Belge Tarihi) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (İkametgah Bilgilerinin Elde Edilmesi ve Saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

(İkametgahınızı 4857 Sayılı İş Kanunu m.75/1 uyarınca elde etmek ve Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca saklamak, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, Baba Adı, Doğum Tarihi, TC Kimlik Numarası, Cinsiyeti),

 • İletişim (Telefon Numarası, Adres),

 • Hukuki İşlem (Verilme Nedeni, Rapor Tarihi, Protokol Numarası, Rapor Numarası),

 • Sağlık Bilgileri verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Durum Bildirir Tek Hekim Raporunun Elde Edilmesi ve Saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m.4’e göre kişisel verileriniz elde edilmekte, İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği m.7’ye göre saklanmaktadır.)

 

Sağlık Bilgileriniz ise KVKK m.6/3 uyarınca sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından tıbbi teşhis tedavi ve bakım hizmetlerinin planlanması amacıyla işlenmektedir.

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN, Doğum Yeri, Doğum Tarihi vd.),

 • İletişim (Ev Telefonu, Cep Telefonu),

 • Özlük (Mesleği, Yaptığı İş, Çalıştığı Bölüm, Önceki İşyeri Adı, Önceki İşyeri İş Kolu vd.)

 • Mesleki Deneyim (Eğitim Durumu),

 • Hukuki İşlem (İmza Tarihi, İmza),

 • Çalışan İşlem (Çocuk Sayısı),

 • Sağlık Bilgileri verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Periyodik Muayene Formu Bilgilerinin Elde Edilmesi ve Saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m.4’e göre kişisel verileriniz elde edilmekte, İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği m.7’ye göre saklanmaktadır.)

 

Sağlık Bilgileriniz ise KVKK m.6/3 uyarınca sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından tıbbi teşhis tedavi ve bakım hizmetlerinin planlanması amacıyla işlenmektedir.

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN, Doğum Yeri, Doğum Tarihi vd.),

 • İletişim (Ev Telefonu, Cep Telefonu),

 • Özlük (Mesleği, Yaptığı İş, Çalıştığı Bölüm, Önceki İşyeri Adı, Önceki İşyeri İş Kolu vd.)

 • Mesleki Deneyim (Eğitim Durumu),

 • Hukuki İşlem (İmza Tarihi, İmza),

 • Çalışan İşlem (Çocuk Sayısı),

 • Sağlık Bilgileri verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Periyodik Muayene Formu Bilgilerinin Elde Edilmesi ve Saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m.4’e göre kişisel verileriniz elde edilmekte, İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği m.7’ye göre saklanmaktadır.)

 

Sağlık Bilgileriniz ise KVKK m.6/3 uyarınca sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından tıbbi teşhis tedavi ve bakım hizmetlerinin planlanması amacıyla işlenmektedir.

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN),

 • Özlük (Çalıştığı bölüm, görev ve unvanı)

 • Hukuki İşlem (İmza Tarihi, İmza, Sıra Numarası, Teslim Tarihi),

 • Çalışan İşlem (Malzemenin Cinsi, Miktarı) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Kişisel Koruyucu Donanım Tutanağının Elde Edilmesi ve Saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m.4’e göre kişisel verileriniz elde edilmekte, İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği m.7’ye göre saklanmaktadır.)

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN),

 • Özlük (SGK Sicil No. ve Vergi No.)

 • Hukuki İşlem (Personel Kodu),

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Fotoğraf) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi ve Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Özlük Dosyası Kapağı Oluşturma ve Saklama) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Şartları sağlayan meşru menfaatlerimiz uyarınca anılan kişisel verilerinizi elde ediyor ve saklıyoruz.)

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad),

 • Hukuki İşlem (Sicil Noç Tarih ve İmza) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi ve Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi(Taahütname alınması ve saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kendimize hak tesis etmek amacıyla sizden taahhütname alıyor ve haklarımızı korumak amacıyla saklıyoruz.)

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad),

 • Finans (Bir Yıllık Çalışma Süresi İçinde Çalışılmayan Gün Sayısı ve Nedenleri, İzine Hak Kazandığı Tarih, İşyerindeki Kıdemi vd.)

 • Hukuki İşlem (Sicil Noç Tarih ve İmza) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi ve Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi(İzin Bilgilerinin Elde Edilmesi ve Saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(İzin hakkı kulandırıldığının ispatı için izni kayıt altına almak, veri sorumlusu olarak haklarımızı korumamızı sağlaycaktır.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-banka ödeme bilgilerini kağıt ortamında teslim etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle,

-periyodik muayene formunu doldurmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle,

-diplomayı teslim etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemle,

-nüfus kayıt örneğni teslim etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemle,

-tek hekim sağlık raporunu teslim etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemle,

-kişisel koruyucu taahhüt belgesini doldurmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemle,

-taahütname imzalamanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Bununla birlikte;

Yıllık ücretli izin defterine bilgilerinizi yazmamız ve personel özlük dosyası kapağı hazırlamamız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle oluşturulmaktadır.

Aile Durum Bildirimi Düzenlenen Çalışanımızsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Medeni Hal),

 

 • Özlük (Sosyal Güvenlik No / Sicil No / Kurum Sicl NoGörevi),

 

 • Hukuki İşlem (İmza, Form Düzenleme / İmza Tarihi) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi (Aile Durum Bildirimin Elde Edilmesi ve Saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md.5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gelir Vergisi Kanunu m.32 uyarınca anılan kişisel verilerinizi elde ediyor ve Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca saklıyoruz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası),

 • Finans (Asgari Geçim İndirim Oranı, Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar, Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı, Yararlanılan Asgari Geçen Tutarı, Ay Bilgisi),

 

 • Özlük (Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı, Yılı, Sıra Numarası) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi (Bordro oluşturulması ve saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md.5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4857 Sayılı İş Kanunu m. 37 gereği kişisel verilerinizi elde ediyor ve Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca saklıyoruz.)

Tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-Agi formunu doldurmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir. Bununla birlikte; bordro programı aracılığıyla yarı otomatik yöntemlerle oluşturulmaktadır.

Belirli /Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İmzalanan Çalışanımızsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No. vd.),

 

 • İletişim (Ev Telefonu No., Cep Telefonu No. vd.),

 

 • Özlük (SGK Sicil No.),

 

 • Hukuki İşlem (Sözleşme İçeriği, İmza Tarihi vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Amacıyla

KVKK Md.5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sözleşmenin kurulabilmesi için kişisel verilerinizi elde ediyoruz.)

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No. vd.),

 

 • İletişim (Ev Telefonu No., Cep Telefonu No. vd.),

 

 • Özlük (SGK Sicil No.),

 

Hukuki İşlem (Sözleşme İçeriği, İmza Tarihi vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KVKK Md.5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Olası bir uyuşmazlıkta haklarımızı koruyabilmemiz adına anılan kişisel verilerinizi saklıyoruz.)

Tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

Sözleşmeyi imzalamanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Çalışma Belgesi Düzenleniyorsa;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No.),

 

 • İletişim (Adres),

 

 • Özlük (SGK Sicil Numarası, Son İş Bilgisi, Çalışma Süresi),

 

 • Hukuki İşlem (Kaşe, İmza) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

KVKK Md.5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasıbendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4857 Sayılı İş Kanunu m.28 uyarınca kişisel verilerinizi oluşturuyoruz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No.),

 

 • İletişim (Adres),

 

 • Özlük (SGK Sicil Numarası, Son İş Bilgisi, Çalışma Süresi),

 

Hukuki İşlem (Kaşe, İmza) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KVKK Md.5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca kişisel verilerinizi saklıyoruz.)

Tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

Office programı aracılığıyla yarı otomatik yöntemle oluşturulmaktadır.

Diğer Kamu Kurumlarından Nakil Oluyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No.),

 

 • İletişim (Adres, Ev Telefonu vd.),

 

 • Özlük (Çocuk Sayısı),

 

 • Mesleki Deneyim (Kadro Unvan, Fiilen Yaptığı İş, Askerlik Durumu, Askerlik Başlangıç ve Bitiş Tarihi vd.),

 

 • Finans (Yevmiyesi, Ulaşım Parası, Yemek Parası, Diğer Ödemeler vd.),

 

 • Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

 

 • Hukuki İşlem (İlk SSK Tarihi) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi(Nakiller İçin Bilgi Formunda Bilgilerin Elde Edilmesi ve Saklanması) Amacıyla

KVKK Md.5/2 (e): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Olası bir uyuşmazlıkta haklarımzıı koruyabilmek için nakiller bilgi formunda verilerinizi elde ediyor ve saklıyoruz.)

Tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

Bilgi formunu doldurmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Geçici İşçi Çalışma ve Çalıştırma Sözleşmesi İmzalanan Çalışanımızsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No. vd.),

 

 • İletişim (Ev Telefonu No., Cep Telefonu No. vd.),

 

 • Özlük (SGK Sicil No.),

 

 • Hukuki İşlem (Sözleşme İçeriği, İmza Tarihi vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Amacıyla

KVKK Md.5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sözleşmenin kurulabilmesi için kişisel verilerinizi elde ediyoruz.)

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No. vd.),

 

 • İletişim (Ev Telefonu No., Cep Telefonu No. vd.),

 

 • Özlük (SGK Sicil No.),

 

Hukuki İşlem (Sözleşme İçeriği, İmza Tarihi vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KVKK Md.5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Olası bir uyuşmazlıkta haklarımızı koruyabilmemiz adına anılan kişisel verilerinizi saklıyoruz.)

Tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

Sözleşmeyi imzalamanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Görevlendirme Yazısı Düzenlenen Çalışanımızsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No. vd.),

 

 

 • Hukuki İşlem (İmza, İmza Tarihi, Belge Tarihi, Belge Konusu) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi(Görevlendirme Bilgisinin Elde Edilmesi ve Saklanması)Amacıyla

KVKK Md.5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasıbendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Görevlendirme süreçleri haklarımızı kullanmamız için gereklidir.)

Tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

Görevlendirme Belgesini doldurmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

İşe Davet Yazısı Gönderiyorsak;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No. vd.),

 

 

 • Özlük (SGK Sicil No., İşten Çıkarılma Tarihi) verileriniz

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi(Davet Yazısı Oluşturma ve Saklama) Amacıyla

KVKK Md.5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Davet yazısını haklarımızı kullanmak için oluşturuyor, korumak için saklıyoruz.)

Tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

Office aracılığıyla yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle oluşturulmaktadır.

Kurs Bitirme Belgeli Çalışanımız iseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, Ana Adı, Baba Adı vd.),

 

 • Hukuki İşlem (Belge Numarası, veriliş tarihi vd.),

 

 • Görsel Ve İşitsel Kayıtlar (Fotoğraf),

 

 • Mesleki Deneyim (Meslek, Seviye, Alan vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi (Kurs Bitirme Belgesine Sahip Olduğunuzun Teyidi ve Belgenin Saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Kurs Bitirme Belgenizi 4857 Sayılı İş Kanunu m.75/1 uyarınca elde etmek ve Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca saklamak, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Yukarıda belirtilen tüm çalışanlar için geçerli olan iş süreçlerine ek olarak tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; Kurs Bitirme belgesini sunmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

İşe Giriş İşlemlerinde Kimlik Teyidi İçin Yeni Kimlik İbraz Ediyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad-Soyad, Seri No, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, TCKN vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Çalışan Adayı Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerimizin Yerine Getirilmesi (İşe Giriş İşlemlerinde Kimlik Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amaçlarıyla

 

KVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

(4857 Sayılı Kanun m.75 uyarınca özlük dosyasında çalışanın kimlik bilgilerini bulundurmak veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 

 

 • Kimlik (Ad-Soyad, Seri No, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, TCKN vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi (İşe Giriş İşlemlerinde Kimlik Bilgilerinizin Saklanması) Amaçlarıyla

 

KVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

(4857 Sayılı Kanun m.75 uyarınca özlük dosyasında çalışanın kimlik bilgilerini bulundurmak veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; kimlik fotokopisini ibraz etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

İşe Giriş İşlemlerinde Kimlik Teyidi İçin Eski Kimlik İbraz Ediyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad-Soyad, Seri No, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, TCKN vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Çalışan Adayı Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerimizin Yerine Getirilmesi (İşe Giriş İşlemlerinde Kimlik Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amaçlarıyla

 

KVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

(4857 Sayılı Kanun m.75 uyarınca özlük dosyasında çalışanın kimlik bilgilerini bulundurmak veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 

 

 • Kimlik (Ad-Soyad, Seri No, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, TCKN vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi (İşe Giriş İşlemlerinde Kimlik Bilgilerinizin Saklanması) Amaçlarıyla

 

KVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

(4857 Sayılı Kanun m.75 uyarınca özlük dosyasında çalışanın kimlik bilgilerini bulundurmak veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; kimlik fotokopisini ibraz etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

İşe Giriş İşlemlerinde Kimlik Teyidi İçin Sürücü Belgesi İbraz Ediyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik(Ad,Soyad,Seri No. vd.),

 

 • Mesleki Deneyim(Belge Sınıfı vd.)

 

 • Hukuki İşlem(Evrak No. vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi ve Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Sürücü Bilgilerinizin Elde Edilmesi ve Saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4857 Sayılı Kanun m.75 uyarınca özlük dosyasında çalışanın kimlik bilgilerini bulundurmak veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca da özlük dosyalarını saklamak veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 

 

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; sürücü belgesi fotokopisini ibraz etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

İşe İzinsiz Gelmeme / Geç Gelme Tutanağı Düzenleniyorsak;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad,Seri No. vd.),

 

 • Hukuki İşlem (İzinsiz Gelmeme veya Geç Gelme Tarihi, İzinsiz Gelmeme veya Geç Gelme Sayısı, Belge Tarihi) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi(Geç Gelme Tutanağı Oluşturma ve Kayıt Altına Alma) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Geç gelme tutanağı oluşturma ve saklama veri sorumlusu olarak haklarımızı korumamızı sağlayacaktır.)

 

 

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; Office programı aracılığıyla yarı otomatik yöntemler ile oluşturulmaktadır.

Sürekli Hizmet Sözleşmesi İmzalanan Çalışanımızsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No. vd.),

 

 • İletişim (Ev Telefonu No., Cep Telefonu No. vd.),

 

 • Özlük (SGK Sicil No.),

 

 • Hukuki İşlem (Sözleşme İçeriği, İmza Tarihi vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Amacıyla

KVKK Md.5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sözleşmenin kurulabilmesi için kişisel verilerinizi elde ediyoruz.)

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No. vd.),

 

 • İletişim (Ev Telefonu No., Cep Telefonu No. vd.),

 

 • Özlük (SGK Sicil No.),

 

Hukuki İşlem (Sözleşme İçeriği, İmza Tarihi vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KVKK Md.5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Olası bir uyuşmazlıkta haklarımızı koruyabilmemiz adına anılan kişisel verilerinizi saklıyoruz.)

Tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

Sözleşmeyi imzalamanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

 • GÖKYAZI MAHALLESİ MUSTAFA MASATLI CADDE NO: 1/ DEMRE ANTALYA adresine yazılı olarak;
 • demrebelediyesi@hs01.kep.trkep adresine, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
 • E-Posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halindeinfo@demre.bel.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

Belediye, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.