657 Sayılı Kanuna Tabi Çalışanların İşlenen Kişisel Verilerine İlişkin Aydınlatma Metni

Son Duyurular

Kişisel Verilerin Korunması

657 Sayılı Kanuna Tabi Çalışanların İşlenen Kişisel Verilerine İlişkin Aydınlatma Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre DEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI(Bundan sonra “Belediye” olarak anılacaktır) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıylaBelediye tarafından hazırlanmıştır.

İlgili Kişi: 657 Sayılı Kanuna tabi belediye çalışanı olan ve bu nedenle birtakım kişisel verilerini işlediğimiz siz değerli çalışanımız, kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [Belediye]veri sorumlusudur.

Süreçlere Göre İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Adli Sicil Bilgisi İbraz Süreçlerinde;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Kimlik Türü, TC Kimlik Numarası, Ad, Soyad, Baba Adı, Doğum Yeri vd.),

 

 • Hukuki İşlem (Belge Sayısı, Belge Konusu, Tarih, Saat vd.),

 

 • Ceza Mahkumiyet ve Güvenlik Tedbirleri (Adli Sicil Sorgulaması Sonuçları) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi (Adli Sicil Bilgisinin Elde Edilmesi) Amaçlarıyla

KVKK Md.5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Devlet Memurları Kanunu m.48/A’da memurun sabıka kaydı olmaması gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle anılan kişisel verileri elde etmemiz veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgisi ise

KVKK Md.6/3:Kanunlarda öngörülme bendine istinaden işlenmektedir.

 

 

 

(Anılan bilginin elde edilmesi gerekliği Devlet Memurları Kanunu m.48/A’da öngörülmektedir.)

 • Kimlik (Kimlik Türü, TC Kimlik Numarası, Ad, Soyad, Baba Adı, Doğum Yeri vd.),

 

 • Hukuki İşlem (Belge Sayısı, Belge Konusu, Tarih, Saat vd.),

 

 • Ceza Mahkumiyet ve Güvenlik Tedbirleri (Adli Sicil Sorgulaması Sonuçları) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Adli Sicil Bilgisinin Saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md.5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Hukuki yükümlülüğü yerine getirdiğimizin ispatı amacıyla anılan verilerinizi saklıyoruz.)

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgisi ise

KVKK Md.6/3:Kanunlarda öngörülme bendine istinaden işlenmektedir.

 

 

 

(Anılan bilginin saklanması gerekliği Devlet Memurları Kanunu m.48/A’da öngörülmektedir.)

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

Adli sicil kaydını ibraz etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Diploma İbraz Süreçlerinde;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Kimlik Türü, TC Kimlik Numarası, Ad, Soyad, Baba Adı, Doğum Yeri vd.),

 

 • Mesleki Deneyim (Eğitim Bilgileri)

 

 • Hukuki İşlem (Evrak No. vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi (Diploma Bilgisinin Elde Edilmesi ve Saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md.5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kamu Personeli Tebliği D Başlığı uyarına anılan kişisel verilerinizi elde ediyor ve Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı Uyarınca saklıyoruz.)

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

Diplomayı ibraz etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

İşe Giriş İşlemlerinde Kimlik Teyidi İçin Eski Kimlik İbraz Ediyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad-Soyad, Seri No, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, TCKN vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar İçin İş Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerimizin Yerine Getirilmesi (İşe Giriş İşlemlerinde Kimlik Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kamu Personeli Genel Tebliği D Başlığında Belirtilen Personel Bilgi Sistemine Doğru Bilgi Girildiğinin İspatı için Hakkın Korunması Amacıyla Anılan Kişisel Verilerinizi Elde Etmekteyiz.)

 

 • Kimlik (Ad-Soyad, Seri No, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, TCKN vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İşe Giriş İşlemlerinde Kimlik Bilgilerinizin Saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca anılan kişisel verilerinizi saklıyoruz.)

Tarafımızca işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; kimlik fotokopisini ibraz etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

İşe Giriş İşlemlerinde Kimlik Teyidi İçin Yeni Kimlik İbraz Ediyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad-Soyad, Seri No, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, TCKN vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar İçin İş Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerimizin Yerine Getirilmesi (İşe Giriş İşlemlerinde Kimlik Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kamu Personeli Genel Tebliği D Başlığında Belirtilen Personel Bilgi Sistemine Doğru Bilgi Girildiğinin İspatı için Hakkın Korunması Amacıyla Anılan Kişisel Verilerinizi Elde Etmekteyiz.)

 

 • Kimlik (Ad-Soyad, Seri No, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, TCKN vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İşe Giriş İşlemlerinde Kimlik Bilgilerinizin Saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca anılan kişisel verilerinizi saklıyoruz.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; kimlik fotokopisini ibraz etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir

Hastalık İzin Formu Dolduruyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, TCKN vd.),

 

 • Özlük (Unvanı, Sicil Numarası, Yıl İçinde Kullandığı Rapor vd.),

 

 • Hukuki İşlem (Belge Sayısı, Tarih) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi (Hastalık İzin Formu Bilgisinin Elde Edilmesi ve Saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md.5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kamu Personeli Tebliği D Başlığı uyarına anılan kişisel verilerinizi elde ediyor ve Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı Uyarınca saklıyoruz.)

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

Hastalık izin formunu doldurmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

İzin Talebinde Bulunuyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 • Kimlik (TCKN),

 

 • İletişim (Telefon Numarası),

 

 • Özlük (Görevinden Ayrılış Tarihi, Göreve Başlayış Tarihi),

 

 • Çalışan İşlem (İznin geçirileceği adres vd.)

 

 • Hukuki İşlem (Sicil Numarası, İmza) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi (İzin Formu Bilgisinin Elde Edilmesi ve Saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md.5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kamu Personeli Tebliği D Başlığı uyarına anılan kişisel verilerinizi elde ediyor ve Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı Uyarınca saklıyoruz.)

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

İzin talep formunu doldurmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kamu görevlileri etik sözleşmesi imzalama süreçlerinde;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, TCKN),

 

 • Özlük (Kurum, Unvan),

 

 • Hukuki İşlem(İmza, Tarih) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar İçin İş Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerimizin Yerine Getirilmesi (Sözleşme Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kamu Personeli Genel Tebliği D Başlığında Belirtilen Personel Bilgi Sistemine Doğru Bilgi Girildiğinin İspatı için Hakkın Korunması Amacıyla Anılan Kişisel Verilerinizi Elde Etmekteyiz.)

 

 • Kimlik (Ad-Soyad, Seri No, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, TCKN vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Sözleşme Bilgilerinizin Saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca anılan kişisel verilerinizi saklıyoruz.)

Tarafımızca işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; kamu görevlileri etik sözleşmesini doldurmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kamu görevlileri sendikaları üyelik formu dolduruyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, TCKN vd.),

 

 • Özlük (Kurum Adı, İl Adı vd.),

 

 • Hukuki İşlem(Dosya No., Tarih),

 

 • Sendika Üyeliği verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar İçin İş Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerimizin Yerine Getirilmesi (Form Bilgilerinizin Elde Edilmesi ve Saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kamu Personeli Genel Tebliği D Başlığı uyarınca anılan verileri elde etmemiz ve devlet arşivleri standard dosya planı uyarınca ise saklamamız, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

 

Sendika Üyeliği bilgileriniz için ise; KVVK Md.6/3 bendine istinaden

 

 

(Devlet Memurları Kanunu ilgili hükümleri uyarınca anılan veri işleme faaliyetleri öngörülmektedir.)

Tarafımızca işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; sendika üyelik formunu doldurmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Mal Bildiriminde Bulunuyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad vd.),

 

 • Özlük (Kurum, Görev ve Sicil No.),

 

 • Hukuki İşlem (İmza, İmza Tarihi),

 

 • Çalışan İşlem (Hisse değeri, edinme tarihi vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi (Mal Bildirim Formu Bilgisinin Elde Edilmesi ve Saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md.5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kamu Personeli Tebliği D Başlığı uyarına anılan kişisel verilerinizi elde ediyor ve Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı Uyarınca saklıyoruz.)

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

Mal bildirim formunu doldurmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Nüfus kayıt örneği ibraz etmeniz süreçlerinde;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, TCKN vd.)verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar İçin İş Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerimizin Yerine Getirilmesi (Nüfus Kayıt Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kamu Personeli Genel Tebliği D Başlığında Belirtilen Personel Bilgi Sistemine Doğru Bilgi Girildiğinin İspatı için Hakkın Korunması Amacıyla Anılan Kişisel Verilerinizi Elde Etmekteyiz.)

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, TCKN vd.)verileriniz

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Nüfus Kayıt Bilgilerinizin Saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca anılan kişisel verilerinizi saklıyoruz.)

Tarafımızca işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; nüfus kayıt örneğini sunmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Sigortalı giriş bildirgesinin kayıt altına alınması süreçlerinde;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 • Kimlik (Ad, Ana Adı, Baba Adı, Soyad, T.C. Kimlik No., Doğum Yeri vd.),

 • İletişim (Adres Apartman Adı, Adres İl, Adres İlçe, Adres Kapı No. vd.),

 

 • Özlük (İşe Giriş Tarihi),

 

 • Sosyal Güvenlik (Sicil No, BAĞ-KUR Sicil No, Meslek Kodu, Sigortalılık Türü/Kodu, Evrak Tarihi vd.) verileriniz,

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi(İşe Giriş Bildirimi Belgesinin Saklanması ve Elde Edilmesi) Amaçlarıyla

 

KVKK Md. 5/2ç: Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğü bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5510 Sayılı m.86 uyarınca SGK evraklarının saklanması ve saklanması için elde edilmesi veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

Tarafımızca işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; sgk sisteminden alınan çıktı yoluyla yarı otomatik yöntemle elde edilmektedir.

İşe girişte sağlık raporu biraz  süreçlerinde;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, Doğum Yeri, Doğum Tarihi),

 • İletişim (Adres),

 

 • Hukuki İşlem (Yayın Tarihi, Revizyon No.),

 

 • Sağlık Bilgileri verileriniz,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Sağlık Raporu Belgesinin Saklanması ve Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2ç: Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğü bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

(6331 Sayılı İSG m.4 ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği m.7 uyarınca anılan kişisel verilerinizi elde etmek ve saklamak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

 

 

 

Sağlık bilgileri ise; KVKK md.6/3 uyarınca sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından işleme bendine istinaden işlenmektedir.

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; sağlık raporu çıktısını sunmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemle elde edilmektedir.

Belirli /Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İmzalanan Çalışanımızsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No. vd.),

 

 • İletişim (Ev Telefonu No., Cep Telefonu No. vd.),

 

 • Özlük (SGK Sicil No.),

 

 • Hukuki İşlem (Sözleşme İçeriği, İmza Tarihi vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Amacıyla

KVKK Md.5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sözleşmenin kurulabilmesi için kişisel verilerinizi elde ediyoruz.)

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No. vd.),

 

 • İletişim (Ev Telefonu No., Cep Telefonu No. vd.),

 

 • Özlük (SGK Sicil No.),

 

Hukuki İşlem (Sözleşme İçeriği, İmza Tarihi vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KVKK Md.5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Olası bir uyuşmazlıkta haklarımızı koruyabilmemiz adına anılan kişisel verilerinizi saklıyoruz.)

Tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

Sözleşmeyi imzalamanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Çalışma Belgesi Düzenleniyorsa;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No.),

 

 • İletişim (Adres),

 

 • Özlük (SGK Sicil Numarası, Son İş Bilgisi, Çalışma Süresi),

 

 • Hukuki İşlem (Kaşe, İmza) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

KVKK Md.5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasıbendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4857 Sayılı İş Kanunu m.28 uyarınca kişisel verilerinizi oluşturuyoruz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No.),

 

 • İletişim (Adres),

 

 • Özlük (SGK Sicil Numarası, Son İş Bilgisi, Çalışma Süresi),

 

Hukuki İşlem (Kaşe, İmza) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KVKK Md.5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca kişisel verilerinizi saklıyoruz.)

Tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

Office programı aracılığıyla yarı otomatik yöntemle oluşturulmaktadır.

Diğer Kamu Kurumlarından Nakil Oluyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No.),

 

 • İletişim (Adres, Ev Telefonu vd.),

 

 • Özlük (Çocuk Sayısı),

 

 • Mesleki Deneyim (Kadro Unvan, Fiilen Yaptığı İş, Askerlik Durumu, Askerlik Başlangıç ve Bitiş Tarihi vd.),

 

 • Finans (Yevmiyesi, Ulaşım Parası, Yemek Parası, Diğer Ödemeler vd.),

 

 • Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

 

 • Hukuki İşlem (İlk SSK Tarihi) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi(Nakiller İçin Bilgi Formunda Bilgilerin Elde Edilmesi ve Saklanması) Amacıyla

KVKK Md.5/2 (e): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Olası bir uyuşmazlıkta haklarımzıı koruyabilmek için nakiller bilgi formunda verilerinizi elde ediyor ve saklıyoruz.)

Tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

Bilgi formunu doldurmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Geçici İşçi Çalışma ve Çalıştırma Sözleşmesi İmzalanan Çalışanımızsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No. vd.),

 

 • İletişim (Ev Telefonu No., Cep Telefonu No. vd.),

 

 • Özlük (SGK Sicil No.),

 

 • Hukuki İşlem (Sözleşme İçeriği, İmza Tarihi vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Amacıyla

KVKK Md.5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sözleşmenin kurulabilmesi için kişisel verilerinizi elde ediyoruz.)

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No. vd.),

 

 • İletişim (Ev Telefonu No., Cep Telefonu No. vd.),

 

 • Özlük (SGK Sicil No.),

 

Hukuki İşlem (Sözleşme İçeriği, İmza Tarihi vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KVKK Md.5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Olası bir uyuşmazlıkta haklarımızı koruyabilmemiz adına anılan kişisel verilerinizi saklıyoruz.)

Tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

Sözleşmeyi imzalamanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Görevlendirme Yazısı Düzenlenen Çalışanımızsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No. vd.),

 

 

 • Hukuki İşlem (İmza, İmza Tarihi, Belge Tarihi, Belge Konusu) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi(Görevlendirme Bilgisinin Elde Edilmesi ve Saklanması)Amacıyla

KVKK Md.5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasıbendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Görevlendirme süreçleri haklarımızı kullanmamız için gereklidir.)

Tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

Görevlendirme Belgesini doldurmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

İşe Davet Yazısı Gönderiyorsak;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No. vd.),

 

 

 • Özlük (SGK Sicil No., İşten Çıkarılma Tarihi) verileriniz

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi(Davet Yazısı Oluşturma ve Saklama) Amacıyla

KVKK Md.5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Davet yazısını haklarımızı kullanmak için oluşturuyor, korumak için saklıyoruz.)

Tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

Office aracılığıyla yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle oluşturulmaktadır.

Kurs Bitirme Belgeli Çalışanımız iseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, Ana Adı, Baba Adı vd.),

 

 • Hukuki İşlem (Belge Numarası, veriliş tarihi vd.),

 

 • Görsel Ve İşitsel Kayıtlar (Fotoğraf),

 

 • Mesleki Deneyim (Meslek, Seviye, Alan vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi (Kurs Bitirme Belgesine Sahip Olduğunuzun Teyidi ve Belgenin Saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Kurs Bitirme Belgenizi 4857 Sayılı İş Kanunu m.75/1 uyarınca elde etmek ve Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca saklamak, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

Yukarıda belirtilen tüm çalışanlar için geçerli olan iş süreçlerine ek olarak tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; Kurs Bitirme belgesini sunmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

İşe Giriş İşlemlerinde Kimlik Teyidi İçin Yeni Kimlik İbraz Ediyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad-Soyad, Seri No, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, TCKN vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Çalışan Adayı Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerimizin Yerine Getirilmesi (İşe Giriş İşlemlerinde Kimlik Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amaçlarıyla

 

KVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

(4857 Sayılı Kanun m.75 uyarınca özlük dosyasında çalışanın kimlik bilgilerini bulundurmak veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 

 

 • Kimlik (Ad-Soyad, Seri No, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, TCKN vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi (İşe Giriş İşlemlerinde Kimlik Bilgilerinizin Saklanması) Amaçlarıyla

 

KVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

(4857 Sayılı Kanun m.75 uyarınca özlük dosyasında çalışanın kimlik bilgilerini bulundurmak veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 

 

Yukarıda belirtilen tüm çalışanlar için geçerli olan iş süreçlerine ek olarak tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; kimlik fotokopisini ibraz etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

İşe Giriş İşlemlerinde Kimlik Teyidi İçin Sürücü Belgesi İbraz Ediyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik(Ad,Soyad,Seri No. vd.),

 

 • Mesleki Deneyim(Belge Sınıfı vd.)

 

 • Hukuki İşlem(Evrak No. vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi ve Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Sürücü Bilgilerinizin Elde Edilmesi ve Saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4857 Sayılı Kanun m.75 uyarınca özlük dosyasında çalışanın kimlik bilgilerini bulundurmak veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.Devlet Arşivleri Standard Dosya Planı uyarınca da özlük dosyalarını saklamak veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 

 

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; sürücü belgesi fotokopisini ibraz etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

İşe İzinsiz Gelmeme / Geç Gelme Tutanağı Düzenleniyorsak;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad,Seri No. vd.),

 

 • Hukuki İşlem (İzinsiz Gelmeme veya Geç Gelme Tarihi, İzinsiz Gelmeme veya Geç Gelme Sayısı, Belge Tarihi) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi(Geç Gelme Tutanağı Oluşturma ve Kayıt Altına Alma) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Geç gelme tutanağı oluşturma ve saklama veri sorumlusu olarak haklarımızı korumamızı sağlayacaktır.)

 

 

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; Office programı aracılığıyla yarı otomatik yöntemler ile oluşturulmaktadır.

Sürekli Hizmet Sözleşmesi İmzalanan Çalışanımızsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No. vd.),

 

 • İletişim (Ev Telefonu No., Cep Telefonu No. vd.),

 

 • Özlük (SGK Sicil No.),

 

 • Hukuki İşlem (Sözleşme İçeriği, İmza Tarihi vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Amacıyla

KVKK Md.5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sözleşmenin kurulabilmesi için kişisel verilerinizi elde ediyoruz.)

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No. vd.),

 

 • İletişim (Ev Telefonu No., Cep Telefonu No. vd.),

 

 • Özlük (SGK Sicil No.),

 

Hukuki İşlem (Sözleşme İçeriği, İmza Tarihi vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KVKK Md.5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Olası bir uyuşmazlıkta haklarımızı koruyabilmemiz adına anılan kişisel verilerinizi saklıyoruz.)

Tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

Sözleşmeyi imzalamanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

 • GÖKYAZI MAHALLESİ MUSTAFA MASATLI CADDE NO: 1/ DEMRE ANTALYA adresine yazılı olarak;
 • demrebelediyesi@hs01.kep.trkep adresine, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
 • E-Posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halindeinfo@demre.bel.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

Belediye, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.